Topmethodes voor locatiereferentie

Filelocaties beschrijven voor beginners

Waar staat de file?
Stel dat ik iemand zou willen waarschuwen voor een file onderweg. Zou hij met alleen de gps-coördinaten kunnen weten waar deze staat? Dat is lastig! Kijk bijvoorbeeld eens naar de kaart, waar het oranje punt de gps-coördinaten aanduidt:

GPS-coördinaten beschrijven de locatie van een file met als resultaat een punt op de kaart.

Op welke snelweg staat de file? De A12 of de A27? Zelfs als deze persoon zou weten om welke snelweg het gaat, bijvoorbeeld de A27, kan hij onmogelijk weten in welke richting: naar het noorden of naar het zuiden. Bovendien hebben files een lengte, maar er staat slechts één stip op de kaart. Help!

Een enkel gps-punt sturen werkt niet. Dat laat het bovenstaande voorbeeld zien. Wat zou er wel werken? En waarom zou dat moeten werken??

Verkeersinformatie kan niet zonder locaties
Om met de laatste vraag te beginnen: autonavigatiesystemen ondersteunen tegenwoordig live verkeersinformatie. Dit betekent dat het navigatiesysteem weet waar de files staan. En als er vertraging op de geplande route is, stelt de navigatie een alternatieve route voor.

Natuurlijk weet het navigatiesyteem niet zomaar waar de verkeersopstoppingen zijn. Het ontvangt de vertragingen van een verkeersinformatiedienst (daarover later meer). Het verbindt de informatie aan de geplande route. De autonavigatie interpreteert de locaties vrij precies. Zodat wij er als bestuurders op kunnen vertrouwen. We weten echter nog steeds niet hoe het navigatiesysteem werkt.

Daarom gaan we door naar het antwoord op de eerste vraag: hoe zouden we de locatie van een file effectief kunnen beschrijven? We hebben ontdekt dat een gps-punt niet voldoende is. Wat is dat wel? Daar komt locatiereferentie om de hoek kijken.

Wat is locatiereferentie?

Het exact beschrijven van een locatie noemen we locatiereferentie. De dienst die live verkeersinformatie verstuurt naar navigatiesystemen gebruikt locatiereferentie om de posities van de vertragingen door te geven. Er zijn meerdere methodes voor locatiereferentie. In het vervolg van deze blogpost geef ik een korte introductie van twee van de bekendste methodes: TMC en OpenLR.

TMC

Kijk eens naar de kaart met de genummerde groene punten. Als ik de positie van een file wil beschrijven, zou ik kortweg kunnen zeggen:

Deze file start bij punt 37264 en eindigt bij punt 37262.

Ik heb laten zien waar deze punten op de kaart staan. Nu is te herkennen op welke weg de vertraging zich voordoet. In de toekomst kan ik hetzelfde systeem van punten gebruiken. Om te waarschuwen voor nieuwe vertragingen op deze weg.

TMC-verkeersinformatie via RDS-ontvanger gebruikt een tabel voor locatiereferentie.
Let op: een kaart is voor een computer iets anders dan voor mensen. Voor een computer is een kaart een database met informatie over alle wegen en verbindingen. De computer herkent wegen niet automatisch. TMC-punten moeten daarom gematched worden aan het wegennetwerk in de database.

Verkeersinformatie via TMC
Het systeem met punten op het wegennetwerk wordt veel toegepast. Het heet TMC: Traffic Message Channel. De eerder genoemde verkeersinformatiediensten maken gebruik van TMC. Ze versturen verkeersinformatie via TMC over het RDS-kanaal van FM-radio. De autonavigatie is de ontvanger. Dit is hoe TMC werkt:

Het navigatiesysteem in de auto bevat een tabel met TMC-punten. Wanneer er een filemelding binnenkomt met de locatie in TMC-formaat, kan het deze interpreteren met behulp van de TMC-tabel. De nu bekende locatie wordt gerelateerd aan de geplande route. Zo kunnen snellere omleidingen aan de bestuurder wordt voorgesteld. De compacte representatie van TMC maakt TMC een hele effectieve locatiereferentiemethode om verkeersincidenten te verspreiden over het RDS-kanaal.

Er is ook een nadeel aan TMC. Hoe waarschuwt de verkeersinfomatiedienst voor incidenten op een weg die niet is geindexeert in de puntentabel? Dat kan niet! Het beschrijven van een plaats die niet gedekt wordt door TMC is simpelweg niet mogelijk. Bestaat de plek niet in de TMC-tabel, dan kan er niet naar verwezen worden. Gelukkig zijn er andere locatiereferentiemethodes beschikbaar. Bijvoorbeeld OpenLR.

OpenLR

Laten we kijken naar de kaart. De gele lijn geeft langzaam rijdend verkeer aan. Hoe zouden we kunnen beschrijven waar deze file staat? Als de ontvanger alleen een kaart heeft en verder niets?

OpenLR wordt gebruikt voor verkeersinformatie over digitale radio.

We kunnen de volgende beschrijving proberen:

De file begint op lat/lon 52.093/5.174, rijdend naar het westen. Het eindigt op lat/lon 52.087/5.162, rijdend vanuit het noorden. De volledige file staat op een verbindingsweg tussen snelwegen. Voor de zekerheid: de file is ongeveer 1950 meter lang.

Op de kaart is met groene pijlen het begin en eind aangegeven. Op basis van de gegeven latitudes en longitudes.

Deze omschrijving zou de ontvanger even aan het werk zetten. Maar deze informatie is voldoende om de exacte locatie van de opstopping te vinden. En maakt dat het geen locatiereferentie? Locatiereferentie is niets minder dan het precies beschrijven van een locatie. Inderdaad. Wat we zojuist gedaan hebben is locatiereferentie volgens OpenLR.

OpenLR is een locatiereferentiemethode oorspronkelijk ontwikkeld door TomTom. Vervolgens werd het softwareproject aan de open source community gegeven. OpenLR beschrijft start- en eindpunten, optionele viapunten en de eigenschappen van de weg daar tussen. En de groene pijlen op de kaart? Die worden in OpenLR locatiereferentiepunten genoemd.

Digitale radio DAB+
OpenLR wordt veel gebruikt voor verkeersinformatie op het web. DAB+ digitale radio gaat ook OpenLR voor verkeersinformatie ondersteunen. In de toekomst zullen navigatiesystemen zo ook ontvanger worden van filewaarschuwingen op niet-TMC-wegen. Dit is het grootste voordeel van OpenLR: dat het ook wegen kan beschrijven die niet door TMC worden gedekt.

Deze grotere flexibiliteit is niet zonder nadeel: Een locatiereferentie in OpenLR gebruikt meer bits dan een referentie in TMC. Het verzenden en interpreteren van OpenLR vereist krachtigere hardware.

Vertalen tussen locatiereferentiemethodes

Deze blogpost geeft een introductie op het concept van locatiereferentie. Met als twee bekendste methodes: TMC en OpenLR. Geen van de locatiereferentiemethodes is perfect. Ze hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Om die reden zullen er altijd verschillende methodes naast elkaar bestaan.

Verkeersinformatie voor de toekomst
Locatiereferentie is het specialisme van Simacan. Het goed begrijpen van de verschillende methodes maakt accurate vertaling tussen de methodes mogelijk. Zonder technische expertise kunt u zich richten op wat voor u het belangrijkste is: waardevolle data. Waardevolle data in de vorm van verkeersinformatie. Verkeersinformatie die bestuurders op weg helpt. En innovaties op het gebied van driverless cars en slimme logistiek stimuleert.