Interview Fortgång consortium over Talking Traffic

Van ruwe data tot realtime route- en rijadvies

Beter Benutten vroeg de leden van het Fortgång consortium hoe zij invulling gaan geven aan het Partnership Talking Traffic. Siemens, Ericsson en Simacan vertellen:

Waarde toevoegen

De diensten van het nieuwe consortium reiken verder dan het verzamelen, harmoniseren en relateren van data uit diverse bronnen. Rob Schuurbiers van Simacan: ‘We voegen ook waardevolle informatie aan data toe, in de vorm van routeadviezen, of adviezen over de meest optimale snelheid. Die adviezen stellen we vervolgens beschikbaar zodat de andere partijen in de keten die direct in hun diensten kunnen overnemen.’

Legodoos

Het platform van Fortgang wil zich onder meer onderscheiden met een flexibele architectuur. Sander Maas van Ericsson: ‘We bieden vanuit een complete ‘legodoos’ routeadviezen aan, maar ook de bouwstenen, zoals informatie over wegwerkzaamheden en een routeplanner.’

Unieke combinatie

De drie partners, Ericsson, Siemens en Simacan, versterken elkaar vanuit hun specifieke expertisegebieden. Simacan krijgt als specialist in het toegankelijk en bruikbaar maken van ruimtelijke data een centrale rol in het harmoniseren en combineren van alle verschillende datasets. Schuurbiers: ‘We combineren data over weer, snelheid, drukte met onze geografische kennis en harmoniseren data tot eenzelfde format en koppelen die vervolgens aan routeadviezen die we genereren. We hebben ieder binnen ons eigen domein bewezen diensten en ervaring. Juist de combinatie van deze drie marktpartijen kan tot mooie, complete clouddiensten leiden.’

Ervaring

Naast de internationale ervaring zijn de bestaande activiteiten van de drie partijen in de Nederlandse transport- en logistieke sector een belangrijke troef. ‘Simacan maakt uiteenlopende vervoersstromen, van fijnmazige stedelijke home delivery tot zeer intensief vrachtverkeer van en naar terminals en distributiecentra, al dagelijks connected’, zegt Schuurbiers.

Lees het volledige interview in het E-magazine van Beter Benutten