Simacan draagt Open Trip Model over aan sector

Dit artikel is in november verschenen in Transport & Logistiek nr. 17, het magazine van TLN.  Download hier de originele publicatie

Door Twan van der Heijden

Simacan draagt Open Trip Model over aan sector

Van een brede toepassing profiteert iedereen

De SUTC hoopt met het Open Trip Model (OTM) de realtime data-uitwisseling in de logistieke sector te bevorderen. Felix Faassen van Simacan roept ICT-leveranciers op om het OTM te adopteren en te implementeren in hun bestaande producten. Op deze manier worden gebruikers ontzorgd en kunnen ze makkelijk met elkaar samenwerken.

Felix Faassen richtte 5 jaar geleden, samen met Rob Schuurbiers, Simacan op. Ze hadden elkaar 14 jaar eerder leren kennen bij consultancybureau CMG (nu CGI). Bij navigatiebedrijf TomTom stonden zij aan de wieg van de ontwikkeling van connected navigatieapparatuur en deelden zij vanaf dag één de passie voor connected verkeersinformatie. Gedurende hun loopbaan constateerden ze dat partijen het wiel opnieuw aan het uitvinden waren met het doel te komen tot een soepele uitwisseling van (verkeers)informatie – zoals files, maar bijvoorbeeld ook venstertijden, milieuzones en wegwerkzaamheden. Tevens zagen Faassen en Schuurbiers softwareleveranciers regelmatig kiezen voor maatwerk, waarvan beiden in principe geen voorstander zijn. ‘Maatwerk is niet alleen duur, maar het vergt na de implementatie ook extra tijd, bijvoorbeeld als het gaat om het onderhoud. Maatwerk is dus niet op schaal toe te passen. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde software en koppelvlakken kun je de beschikbare tijd veel beter besteden en je focussen op het creëren van waardevollere oplossingen en functionaliteit voor je klanten.’

Meer efficiëntie

De opgedane ervaringen brachten Faassen en Schuurbiers ertoe een eigen bedrijf te beginnen, Simacan, met als doel partijen op het vlak van realtime geografische data-uitwisseling op soepele wijze, licentievrij en drempelloos te laten samenwerken. ‘Zodat vervolgens alle aandacht kan uitgaan naar de operatie, efficiëntie in de keten en dus kostenreductie’, aldus Faassen. Opvallend genoeg ging de aandacht van beide heren niet direct uit naar de logistieke sector. Dat veranderde snel op het moment dat Faassen en Schuurbiers in contact kwamen met Ahold. Inmiddels hadden de heren de techniek op orde; ze hadden een platform gerealiseerd waar publieke en private databronnen op het vlak van verkeersmobiliteit bij elkaar komen. Nu ging het om de volgende stap: de operatie van supermarktketen Albert Heijn inpassen in de ontwikkelde software.

Over de Stichting Uniforme Transport Code

De onafhankelijke Stichting Uniforme Transport Code kent drie aandeelhouders (TLN, evofenedex en Nederlands Bureau Binnenvaart) en gaat het Open Trip Model van Simacan beheren, vanuit de gedachte dat het gebruik van open standaarden voor de uitwisseling van data van groot belang is voor de logistieke sector. Tegelijkertijd stimuleert de Stichting Uniforme Transport Code de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden, zodat de sector effectief kan werken en innovaties worden ondersteund. Meer info: www.beurtvaartadres.nl/nl/sutc.

Breder potentieel

‘Achteraf gezien, is het niet onlogisch dat we uiteindelijk in de logistiek zijn beland’, stelt Faassen. ‘In deze sector bestaat een sterk groeiende behoefte om veilig data te delen, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van samenwerking en ketenregie. En juist in de logistieke sector komt het vaak voor dat tientallen partijen, logistieke ketenpartners, allemaal gebruik maken van eigen soft- en hardware, bijvoorbeeld voor het transportmanagement en de routeplanning, en daardoor lastig aan elkaar zijn te koppelen.’ Uit de ervaring die beide heren met Albert Heijn opdeden, bleek al snel dat het toegepaste OTM een standaard was met een breder potentieel. Bijvoorbeeld voor individuele partijen als PostNL, Daily Fresh Food en koerier I&L – die naderhand ook gebruik gingen maken van de control tower oplossing van Simacan – maar ook voor de logistieke sector als geheel.

Over Simacan

Simacan beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten voor zowel de B2B-, overheids- als consumentenmarkt. Simacan is gespecialiseerd in het bruikbaar maken van realtime ruimtelijke data en doet dit met een team dat bestaat uit creatieve verkeerskundigen, software engineers en productontwerpers met een sterke focus op performance, datakwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. 

Verder ontwikkelen

De potentie werd mede onderkend door het ministerie van I&M (inmiddels I&W) dat Simacan de opdracht verleende om het OTM verder te ontwikkelen, maar met name uit te breiden om het geschikt te maken voor de uitwisseling van informatie vanuit overheden naar de logistieke sector. Faassen: ‘Informatie over venstertijden, milieuzones en dergelijke kan via het OTM worden uitgewisseld en het mooie is dat de overheid daar zelf actief op gaat sturen, zodat gemeentes, provincies en wegbeheerders haar informatie ontsluiten op basis van het OTM. Het OTM biedt verkeersmanagementsystemen en experts meer en betere data vanuit de logistieke sector en voor de logistieke sector geldt dat zij met het OTM eenvoudiger en sneller verkeersmanagementinformatie in de planningssystemen en boordcomputers kunnen krijgen.’ Dat nu binnen de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) het OTM wordt omarmd als potentiële standaard voor data-uitwisseling in de logistieke sector, past perfect in de filosofie van Simacan. Faassen: ‘Toen we ooit begonnen, wilden we absoluut niet uitgroeien tot de zoveelste softwareleverancier. We willen vooral een partij zijn die de benodigde randvoorwaarden creëert – bijvoorbeeld op technisch vlak, met een platform – om zo eenvoudig mogelijk veilig data uit te wisselen.’

Sneller ervaringen opdoen

Faassen is enthousiast over het feit dat zowel TLN als evofenedex de SUTC en daarmee het OTM ondersteunen. ‘Dit is belangrijk voor de sector, maar uiteraard ook voor onszelf. Zoals gezegd, kiezen we bewust voor een laagdrempelig product, in de hoop dat onze software zoveel mogelijk aan planningspakketten en dergelijke wordt gekoppeld. Simpelweg, omdat dat de data-uitwisseling naar verwachting in een stroomversnelling gaat brengen. Als onze ambitie wordt onderschreven door twee neutrale en zeer gewaardeerde belangenorganisaties in de logistieke sector draagt dat op positieve wijze bij aan die verdere uitrol van het OTM. Het zorgt ervoor dat wij ons kunnen richten op de adoptie van het OTM als gebruiker van de standaard. Ook kunnen we bij een brede toepassing gemakkelijker ons inzetten bij nieuwe klanten en de gewenste schaalgrootte bereiken. Maar de verdere uitrol van het OTM helpt uiteindelijk ook alle spelers in de logistieke sector, want zij krijgen een steeds beter product in handen waarmee zij hun ketenactiviteiten kunnen optimaliseren, waardoor de positie van de logistieke sector als geheel wordt versterkt.’

Over het Open Trip Model

Het Open Trip Model van Simacan is een licentievrij en makkelijk bruikbaar datadeelmodel voor de online uitwisseling van realtime logistieke en verkeerskundige data. Deze open standaard legt, naast de fysieke route van het transport, vast hoe een transportbeweging is te definiëren in een ICT-omgeving. Het Open Trip Model kan – als gemeenschappelijke taal voor logistieke data – door iedereen worden gebruikt en verrijkt. Voor verladers, vervoerders, overheden, service- en dataproviders wordt het daarmee eenvoudiger om nieuwe applicaties en services te ontwikkelen. Meer info: www.opentripmodel.org.