The User Interface

Jelle Voost (1992) is a software engineer. In that role he focuses on the front end of every application he and his colleagues make. “Is everything logical? Is it in a natural place? Does [...]

De user interface

Jelle Voost (1992) is software engineer. In die rol houdt hij focus op de voorkant van elke toepassing die hij en zijn collega’s maken. “Is alles logisch? Staat het op een natuurlijke plek? [...]