linkedin
blog

Het fundament van Simacans software

do | 16 jan 2020 | Working at Simacan

Het fundament van Simacans software

Jeroen ter Voorde (1976) zorgt samen met zijn team voor het fundament van de software van Simacan: het bewaken en ontwikkelen van de IT-infrastructuur waar alle services en applicaties op draaien. Daarnaast programmeert Jeroen grensoverschrijdend in meerdere opzichten. Want als eerste medewerker van Simacan geniet hij nog steeds een zekere mate van vrijheid.

“Het spel van een software engineer is: houd je je aan de specifieke opdracht of probeer je het meteen generiek op te zetten?”

“Ik was vanaf het eerste moment betrokken bij het eerste Simacan-project: het verrijken van de filegegevens. ANWB kon rond 2010 alleen aangeven wat de lengte van een file was, niet hoeveel vertraging deze opleverde. Door de data van TomTom te koppelen aan die van de ANWB konden wij die informatie wél genereren.

De uitdaging voor een software engineer zoals ik is altijd: zoek ik een oplossing voor een specifiek probleem of permitteer ik me meer tijd om het generieke probleem aan te pakken. Ik ben geneigd dat laatste te doen. Een platoon-pilot in opdracht van TNO heb ik ook zo aangepakt. We hebben een programma geschreven voor het afspelen van platoons (pelotons van vrachtwagens, red.) op basis van geplande en actuele gegevens. Je ziet vrachtwagens rijden en platoons vormen, waarbij je makkelijk naar een punt in de tijd kunt springen en de data met verschillende snelheden kunt afspelen. Deze specifieke vraag hebben we zodanig ingericht dat we dit nu kunnen toepassen op vrachtwagens van verschillende planners. We kunnen nu dus planningen en realisatiedata uit verschillende bronnen afspelen. Op dit moment nog een proof of concept, maar ik ben bezig om dit naar de Simacan Control Tower te brengen.

Als je dit soort toepassingen wilt aanbieden, moet je basis natuurlijk op orde zijn. Onze infrastructuur is inmiddels zodanig ingericht dat wij of onze klanten kunnen opschalen. Zowel het aantal verzoeken dat we kunnen afhandelen, maar ook het gebied waarover we routeren, ETA’s berekenen en kaartlagen aanbieden. Zo heb ik me hard gemaakt om services op basis van Europese verkeersgegevens te ontwikkelen. Simacan richtte zich in de beginjaren op Nederlandse bedrijven, maar die gaan toch ook de grens over? Zo verrijken we nu voor een aantal klanten data met verkeersinformatie uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Engeland.”

Tekst : Jeroen van den Nieuwenhuizen