linkedin
blog

Maak van vrachtwagenchauffeur (weer) een aantrekkelijk beroep

wo | 1 jun 2022 | News

Maak van vrachtwagenchauffeur (weer) een aantrekkelijk beroep

De transportsector heeft een enorm probleem: de pool van vrachtwagenchauffeurs droogt op. De beroepsgroep vergrijst en bestaat voor een groot deel uit mannen van boven de 50. Om het tij te keren moet het beroep aantrekkelijker, en voor een grotere groep toegankelijk worden gemaakt: voor jongeren, voor vrouwen, voor zij-instromers. Maar hoe pak je dat aan?

Vrijheid, avontuur en met de vlam in de pijp. Zanger Henk Wijngaard zong er liedjes over in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Weinig beroepen in de wereld hadden zoveel prestige als dat van vrachtwagenchauffeur. Jonge kinderen droomden ervan ooit hoog in een cabine zo’n imposante machine te mogen besturen. Van die romantiek lijkt niets meer over. Jongeren beschouwen het al lang niet meer als een ‘cool’ beroep. Ze associëren het eerder met lange werkdagen, lage salariëring, zware werkomstandigheden en veel stress; met drukke wegen, veel files, een overvolle planning en continu tijdsdruk.

Door de lage aanwas van jonge starters begint de chauffeursvijver snel op te drogen. Er is nu al een enorm tekort. Door de vergrijzing is de gemiddelde leeftijd van een trucker inmiddels de vijftig gepasseerd en dit zijn vrijwel alleen maar mannen. In Nederland staan meer dan tienduizend vacatures open en waarschuwen experts voor haperende toevoerketens. We moeten alles op alles zetten om het vak van beroepschauffeur aantrekkelijk te maken voor jongeren, vrouwen, zij-instromers en parttimers, anders kan het zelfs tot maatschappelijk ontwrichting leiden.

Elimineer stress

In deze blog zetten we de belangrijkste verbetermaatregelen op een rij. Het eerste punt is - wat ons betreft - het wegnemen van alle stressfactoren uit de vrachtwagencabine. Chauffeurs willen relaxed hun werk kunnen doen en zich niet continu bezig moeten houden met de vraag of ze de geplande aankomsttijden wel of niet gaan halen. Dat is vandaag de dag ook nergens meer voor nodig. Vrachtwagens zitten tjokvol met elektronica, met GPS-sensoren en telematicasystemen, dus iedereen kan zien waar een voertuig zich bevindt. Slimme systemen kunnen precies uitrekenen hoe lang een voertuig erover doet om zijn bestemming te bereiken, dus de chauffeur hoeft zich daar helemaal niet meer druk over te maken.

Digitaliseer processen

Ook de administratieve rompslomp kan een chauffeur uit handen worden genomen. Ritmanifesten, Proof of Delivery-documenten, verzekeringspapieren, toegangsinstructies, ADR-richtlijnen, veiligheidswaarschuwingen: op deze eindeloze papierwinkel zit niemand te wachten, dus maak die paperassen digitaal en zorg dat alle administratieve taken automatisch worden afgehandeld. Laat daarnaast chauffeurs zelf hun vakanties en vrije dagen inplannen en maak bijvoorbeeld het declareren van overuren zo makkelijk mogelijk. De systemen die dit kunnen doen zijn reeds lang en breed beschikbaar.

Zet de mens centraal

Als een chauffeur een vrije middag heeft aangevraagd of eens naar de tandarts moet, zorg dan ook dat hiermee rekening wordt gehouden in de planning. Mensen werken hard, zijn loyaal, maken lange dagen, daar mag vanuit de werkgever best wat meer flexibiliteit tegenover staan. Wil iemand liever niet op een LZV worden ingezet, of juist wel? Wil iemand liever geen ritten naar België, of juist wel? Is een chauffeur wat ouder en wil hij liever geen zware pallets meer vervoeren? Kom daar dan aan tegemoet. Door al deze wensen zoveel mogelijk te honoreren – uiteraard voor zover mogelijk in planning – voelen medewerkers zich gehoord en gewaardeerd.

Realtime ondersteuning

Een andere stressfactor waar we chauffeurs zoveel mogelijk voor moeten behoeden zijn de verstorende incidenten onderweg: de onverwachte files, de werkzaamheden, de wegafsluitingen. Ook moeten ze min mogelijk last hebben van alle regeltjes en restricties die tegenwoordig gelden, denk aan milieuzones, venstertijden, smalle wegen en (te) lage viaducten. Zorg voor een navigatiesysteem 2.0, dat van al deze zaken op de hoogte is en deze direct in de te nemen route verdisconteerd. Een systeem dat automatisch files en risicovolle verkeerssituaties mijdt en rekening houdt met alle geldende beperkingen. Een systeem dat chauffeurs op het juiste moment een waarschuwing geeft – pas op voor het paaltje! - en ze zorgeloos naar hun bestemming ‘coacht’. Het grote voordeel van deze realtime ondersteuning in de vrachtwagencabine is dat het werk ook door minder ervaren chauffeurs kan worden gedaan. Nieuwkomers kunnen met een kortere opleidingsduur toe, zodat het ook makkelijker wordt om parttime te werken. Misschien zijn er wel mensen die één of twee dagen in de week een vrachtwagen willen besturen, maar die geen fulltime vrachtwagenchauffeur willen zijn. Die kunnen het chauffeursvak dan combineren met een andere baan. Ze zullen uiteraard nooit het ervaringsniveau van een fulltimer bereiken, maar als ze met de juiste, digitale middelen worden ondersteund en routes op hun niveau krijgen toegewezen, hoeft dat geen bezwaar te zijn.

Vrouwvriendelijker

Het beroep beter toegankelijk maken voor parttimers zou het chauffeurstekort aanzienlijk verkleinen. Daarvoor moeten dan ook de arbeidscontracten worden aangepast en geflexibiliseerd. De transportsector staat niet bepaald bekend om zijn vooruitstrevendheid op dit vlak – fulltime dienstverbanden zijn de norm - dus hierin zijn nog zeker stappen te zetten. Net als op het gebied van genderdiversiteit. Vrachtwagenchauffeur is van oudsher een echt mannenberoep waardoor de helft van de beroepspopulatie buiten beschouwing wordt gelaten. Doodzonde! Door de sector vrouwvriendelijker te maken en flexibele werktijden toe te staan, boor je als transportbedrijf een geweldig arbeidspotentieel aan.

Wat ten slotte ook helpt is het verbeteren van de werkomstandigheden. Zorg voor modern materieel en een royaal ingerichte vrachtwagencabine waarin een chauffeur op een prettige manier zijn of haar werk kan doen. Beknibbel niet op de eet- en drinkfaciliteiten langs de weg maar laat chauffeurs in een deugdelijk wegrestaurant hun maaltijden gebruiken. Uiteraard mag ook een marktconform salaris met dito arbeidsvoorwaarden niet ontbreken, anders haken mensen sowieso af. Maar denk ook aan opleidingsfaciliteiten en de mogelijkheden chauffeurs om zich bij te scholen.

Enorme efficiencyverbetering

Nu horen wij directeuren van transportbedrijven al roepen: ‘Leuk al die tools en luxe voor chauffeurs, maar kan bruintje dat wel trekken? Mijn marges zijn toch al zo dun!’ Voor hen hebben wij goed nieuws. Wij zien bij onze klanten dat als bovenstaande maatregelen op een slimme manier worden geïmplementeerd, het onderaan de streep juist geld oplevert. Het digitaliseren van de transportexecutie maakt namelijk niet alleen het werk leuker, het zorgt ook voor een enorme efficiencyverbetering. Het zorgt voor een hogere kwaliteit van dienstverlening en hogere betrouwbaarheid richting opdrachtgevers, waarvoor ze de transporteur zullen belonen.

Maak het chauffeursvak aantrekkelijker en digitaliseer. U helpt er de maatschappij, de sector en uzelf mee.

Gratis whitepaper met 7 tips om het chauffeurstekort te lijf te gaan

Vraag ons gratis whitepaper aan wat dieper ingaat op hoe digitalisering kan helpen om transportoperaties attractiever én laagdrempelig te maken zodat je makkelijker nieuw arbeidspotentieel aantrekt. 

Whitepaper aanvragen


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist