linkedin
blog

Nieuwe stap in datagedreven schadepreventie

vr | 26 aug 2022 | Simacan Solutions

Nieuwe stap in datagedreven schadepreventie

De meeste schade aan vrachtwagens/busjes wordt opgelopen in de zogenaamde last mile. Dit is vervelend voor chauffeurs en kost transportbedrijven veel geld. Maar er is goed nieuws: door de integratie tussen Simacan en schade-app Bumper wordt het afhandelen van incidenten vele malen efficiënter, en belangrijker: door slim gebruik van data kan veel schade worden voorkomen.

In wegtransport zijn schades aan de orde van de dag en om meerdere redenen behoorlijk irritant. Allereerst voor de chauffeur, die voelt zich er vaak beroerd onder - ook als hij er zelf niks aan kan doen - en moet dan ook nog allerlei administratieve handelingen gaan verrichten. Waar hij helemaal geen zin in heeft. Het betekent in veel gevallen ook dat het vervolg van zijn rit uit de planning gaat lopen. Misschien moet er wel een vervangend voertuig worden geregeld. Kortom, een hoop gedoe waarbij de chauffeur alweer ziet aankomen dat hij ’s avonds laat thuis gaat komen en misschien wel z’n uurtje sport gaat missen.

Planners zijn er druk mee

Maar schades zijn ook vervelend voor het bedrijf waar de chauffeur voor werkt. Als het incident bij een klant plaatsvindt en de chauffeur als schuldige wordt aangewezen zal het naast fysieke schade ook tot imagoschade kunnen leiden. Zeker als hierdoor de afgesproken tijdsvensters op andere locaties in gevaar komen én ontvangende partijen moeten worden geïnformeerd dat hun spullen later komen. En dan is er de schade zélf natuurlijk nog, ook dat moet worden opgelost. De vrachtauto in kwestie zal moeten worden beoordeeld en eventueel worden ingepland voor reparatie. Hierdoor is deze tijdelijk niet beschikbaar en moet de planning worden aangepast. De resource planners, wagenparkbeheerders en asset managers van deze wereld, zijn er maar druk mee.

Al gauw paar duizend euro

Behalve vervelend zijn schades ook kostbaar. Averij aan bumper, spiegel of lading, kost al snel een paar duizend euro om te repareren. Dat is veel geld als je bedenkt dat een vrachtauto misschien wel een half jaar moet rijden om zo’n bedrag weer terug te verdienen. Uiteraard hebben veel transportbedrijven hiervoor een verzekering afgesloten maar ook dat kost natuurlijk geld, in de vorm premies. En je moet je schade nog maar uitbetaald zien te krijgen. Het claimen van schade bij een verzekeraar kost best wat tijd en geeft een hoop administratieve rompslomp voor chauffeurs en kantoorpersoneel.

Nadelige gevolgen beperken

Wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we de nadelige gevolgen van transportschade zoveel mogelijk beperken? Wat Simacan betreft kan dat op twee manieren: a) door schade te voorkomen en b) door de schade-afhandeling efficiënter te maken. Voor beide hebben in we in onze Control Tower handige features ingebouwd. Nieuw daarbij is de integratie met de schade-app Bumper van transportverzekeringsbedrijf (TVM. We leggen kort uit hoe een transportbedrijf hiermee zijn voordeel kan doen.

Last Mile Guidance

Schadepreventie kan op allerlei manieren, zoals door rijstijlcoaching van chauffeurs of door het investeren in speciale hulpmiddelen en veiligheidssystemen op vrachtauto’s. Veruit de meeste schades ontstaan in de laatste kilometer, tijdens het manoeuvreren op een loslocatie, het aandocken bij een magazijn of het parkeren in een woonwijk. Een tool waarmee deze schades voorkomen kunnen worden is de Simacan Last Mile Guidance. Dit is soort navigatiesysteem 2.0 waarmee een chauffeur tot op de laatste meter naar z’n bestemming wordt ‘gecoacht’ en hij waarschuwingen ontvangt voor alle hindernissen (paaltjes, muurtjes, etc.) en risicovolle situaties. De tool wordt gevoed met realtime informatie en houdt rekening met de actuele verkeerssituatie zoals verkeersopstoppingen of lokale evenementen.

Meer over Simacan Last Mile Guidance >

Integratie Bumper

Een gewaarschuwd chauffeur telt voor twee, maar dan nog zullen ongelukjes altijd blijven gebeuren. Om de afhandeling daarvan gemakkelijker en efficiënter te maken, heeft Simacan een integratie opgezet met Bumper, de bekende app waarmee chauffeurs via hun smartphone een schadegeval kunnen melden. Door de koppeling hoeven onfortuinlijke truckers niet meer zelf alle details over rit, locatie, kenteken, etc. in te voeren, maar worden deze automatisch vanuit Simacan ingevuld. Dit scheelt de chauffeur een hoop tijd en het voorkomt fouten bij het aanmelden. Een voordeel is ook dat ook de planner een melding kan aanmaken - of afmaken! - en een chauffeur alleen nog de foto’s hoeft te maken en een eventuele tegenpartij een paraaf te laten zetten.

Data goud waard

Bedrijven leggen in de Bumper-app al hun schadegevallen vast en kunnen deze, indien gewenst, doorzetten naar de verzekeraar. Binnen Simacan wordt ieder schadegeval gekoppeld aan een rit die door het platform realtime wordt gemonitord, en waarvan ook de actuele verkeers- en ritomstandigheden bekend zijn. Deze combinatie van schade- en contextuele data is vanuit preventie-oogpunt goud waard. Het biedt namelijk het perfecte inzicht geeft in waar, hoe en door wie schades zijn ontstaan en dus kun je precies voorspellen waar de risico’s zitten. Door alternatieve routes kunnen deze wellicht worden vermeden of er kunnen verbeterprogramma’s worden gestart om de oorzaken weg te nemen. Ook kunnen chauffeurs worden geïnstrueerd en tijdens de rit nóg preciezer gewaarschuwd.

Datagedreven schadepreventie

De samenwerking tussen Simacan en Bumper is een belangrijke stap richting datagedreven schadepreventie waarmee transportbedrijven per direct hun voordeel kunnen doen. Het zal de kosten van schades (en bijbehorend imagoverlies) aanzienlijk doen verminderen én het zal de afhandeling efficiënter maken. Dit laatste is iets dat zeker ook door chauffeurs zal worden toegejuicht ...

Lees ook ons nieuwsbericht over de samenwerking met Bumper >


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist