linkedin
blog

Duurzaam transport en logistiek: een stappenplan

di | 7 sep 2021 | News

Duurzaam transport en logistiek: een stappenplan

Duurzaamheid wordt steeds meer een gemeengoed, ook in de wereld van transport en logistiek. Ondernemingen worden namelijk in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor milieu- en sociale effecten van toeleveringsprocessen. Hoe kan de transport- en logistieksector deze steeds duidelijker wordende eisen ondervangen en komen tot een duurzaam transport? Een stappenplan…

Het verminderen van vervoerskosten was jarenlang, en nog steeds, een belangrijk aspect binnen de transport en logistiek. Vandaag de dag is daar een ander belangrijk onderwerp bij gekomen: duurzaamheid. Duurzame processen bevorderen namelijk de efficiëntie, zorgen voor verminderen van operationele kosten en zijn een belangrijke factor bij het verhogen van de winst.

Wat is duurzame logistiek?

De definitie van duurzaam is onder meer ‘geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’. Kortom: relatief milieuvriendelijk of grondstofbesparend.

De term ‘duurzame logistiek’ impliceert dat goederen op een zo snel en duurzaam mogelijke manier naar hun eindbestemming wordt getransporteerd. In de praktijk blijkt dit vaak nog lastig te zijn, bijvoorbeeld gezien het aantal vrachtwagens dat nog steeds niet volledig beladen of elektrisch rondrijdt.

Zoals u al eerder in het blogartikel ‘Elektrisch en duurzaam transport: de stand van zaken’ hebt kunnen lezen is Simacan nauw betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van elektrificering en duurzaam transport. We moeten namelijk serieus rekening houden met huidige en toekomstige maatregelen die voor transport en logistiek (zullen) gelden: uitstootvrije vrachtwagens in de binnensteden in 2025, rijden op duurzame biobrandstoffen in de buitengebieden en meer efficiëntie in de logistieke keten, waardoor vrachtwagens minder kilometers maken.

Duurzame toeleveringsketen

Negatieve milieu- en sociaal maatschappelijke gevolgen van toeleveringsketens zijn onder andere:

 • Inefficiënt gebruik van hulpbronnen;
 • Verlies van biodiversiteit;
 • Risico’s voor gezondheid en veiligheid van werknemers;
 • Uitstoot van broeikasgassen;
 • Gezondheids- en milieuschade door het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen.

Om te komen tot een duurzame toeleveringsketen, en daarmee deze gevaren kunnen vermijden en hier op een juiste manier naar handelen, zullen nog veel transportondernemingen hun bedrijfsstrategie moeten aanpassen. Een belangrijk onderdeel van deze strategie zal duurzaam beheer van de toeleveringsketen moeten worden. Hiervoor zijn zeven te volgen stappen:

Sustainable transport en logistiek - een stappenplan
Processtappen van duurzaam ketenbeheer (Bron: stapsgewijze gids voor duurzaam
ketenbeheer, Duits ministerie voor Milieu (BMU) en Milieuagentschap (UBA), 2017)

 1. Toeleveringsketen in kaart brengen om een overzicht te krijgen van het waardecreatieproces;
 2. Identificeren van significante milieu- en sociaal maatschappelijke effecten, beoordeling van risico’s en prioritering van actiegebieden;
 3. Identificeren van hiaten en het ontwikkelen van maatregelen ter verbetering van de prestaties;
 4. Interne structuren en processen aanpassen;
 5. Formuleren van (bindende) eisen met betrekking tot duurzaamheid voor leveranciers. Een belangrijk onderdeel van deze stap is het opstellen van een gedragscode voor leveranciers, die in een leverancierscontract kan worden opgenomen;
 6. Evaluatie prestaties duurzaamheid van de leveranciers door zelfbeoordelingen te controleren of door hen aan een audit te onderwerpen;
 7. Publiceren van informatie (rapportage) over de activiteiten op het gebied van duurzaam beheer van de toeleveringsketen.

Het volgen van deze stappen naar een duurzame toeleveringsketen kan niet alleen de milieu- en sociale prestaties van het bedrijf verbeteren, maar ook zakelijke voordelen opleveren, zoals:

 • Een beter publiek imago;
 • Minder risico op wettelijke niet-naleving;
 • Acquisitie van nieuwe milieubewuste klanten;
 • Verbeterde productiviteit.
Simacan en duurzaam transport

Digitaliseren kan helpen uitdagingen te overwinnen, zoals als het effectief afstemmen van capaciteit, het verkleinen van de ecologische voetafdruk en noodzakelijke  investering in nieuwe technologie minimaliseren.

Simacan maakt snelle en veilige digitale samenwerking mogelijk met – en tussen – transportbedrijven en verladers om de industriebrede uitdagingen, zoals CO2-reductie, verkeersdrukte en stadsdistributie, het hoofd te bieden. Daarbij registreert en presenteert Simacan overzichtelijk de transport performance van vertrek tot aankomst. Dit stelt verladers en vervoerders in staat continue en fact based te kijken naar verbetering en optimalisatie binnen de onderlinge samenwerking.

Nadere informatie duurzaam transport

Meer weten over duurzaam transport voor uw onderneming in samenwerking met Simacan? Neem dan contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden van het Simacan Platform door te nemen.


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist