linkedin
blog

Duurzame stadsdistributie, hoe kunnen we dit bewerkstelligen?

do | 10 dec 2020 | Simacan Solutions

Duurzame stadsdistributie, hoe kunnen we dit bewerkstelligen?

We kennen allemaal het overvolle beeld van centra in de grote steden. Alle verkeer dringt om een plekje, waarbij de vrachtwagens zich met moeite kunnen manoeuvreren tussen de wirwar van automobilisten, fietsers en voetgangers. Dit geldt niet in de laatste plaats voor stadsdistributie, ofwel de verdeling van goederen over hun bestemmingen binnen stadsgrenzen. De huidige distributie naar met name de oude binnensteden moet duidelijk veranderen, anders komt het uiteindelijk vast te zitten. Daarnaast moet de stadsdistributie duurzamer, slimmer en schoner. Dit vraagt om creatieve en slimme oplossingen. Welke verbeteringen zijn er momenteel al te ontdekken in binnenstedelijke gebieden voor optimaal en duurzaam vervoer?

Meer voertuigbewegingen in stedelijk gebied

Door groei van economie en de logistieke bewegingen komt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in grote steden onder druk te staan. Als we Amsterdam als voorbeeld nemen zien we dat er dagelijks binnen de ring van de A10 zo’n 25.000 bestelauto’s en ongeveer 6.000 vrachtwagens rijden om de binnenstad te bevoorraden. 

En dit aantal groeit nog steeds, zeker nu door het coronavirus het aantal bezorgingen en leveringen exponentieel is toegenomen. De stad ziet steeds meer voertuigbewegingen van en voor supermarkten, bedrijven, bouwplaatsen, pakketdiensten en maaltijdbezorgers, waarbij klanten steeds hogere eisen stellen aan bezorgsnelheid, tijdstip, locatie en duurzaamheid. Hierdoor is de noodzaak voor innovatieve stadslogistiek hoog. En dat is niet alleen het geval in Amsterdam, maar geldt voor het gehele grootstedelijke gebied in ons land.

Duurzame stadsdistributie

Duurzame stadsdistributie is een veelgehoorde term in deze context. Het wil zeggen dat de stad met inzet van zero emissie voertuigen van voorraad wordt voorzien. Een goed middel hiervoor is procesoptimalisatie. Grote vrachtwagens maken plaats voor zero emissie bestelbusjes en -bakwagens en lichte elektrische vrachtvoertuigen of cargobikes. 

Om verkeersinfarcten, geluidsoverlast en onveilige situaties in steden te voorkomen is er haast geboden met hervormingen in stadsdistributie. Het moet, in zowel het centrum als de woonwijken, slimmer, veiliger, stiller en schoner worden. Zero emissie distributie moet het aantal vervoersbewegingen in de stad beperken.

Ongeveer 30 Nederlandse steden hebben zich nu tot doel gesteld in 2025 zero-emissie zones in te voeren. Nu is nog geen 1% van de stadslogistiek emissievrij, dus hier valt zeker nog eer te behalen. Voor logistieke bedrijven betekent dit concreet dat, wanneer zij in 2025 nog langer toegang willen krijgen tot een emissievrij gebied in een stad, zij over moeten gaan op uitstootvrije vervoermiddelen. 

Verduurzaming door ketenoptimalisatie

Daarnaast kan ketenoptimalisatie ook bijdragen aan het verduurzamen van logistieke processen. Er kan een hogere beladingsgraad bereikt worden door het beter en slimmer combineren, consolideren en plannen van zendingen. Door het bundelen van goederenstromen kan dit efficiënter, schoner en blijft het bovendien betaalbaar. Minder (lege) kilometers betekent minder CO2 uitstoot. Ook zal de geluidsoverlast voor inwoners van de stad afnemen. 

Alleen met een goede samenwerking binnen de logistieke sector en met de overheid kun je uiteindelijk zero emissie-stadslogistiek bereiken. Een voorbeeld hiervan is ‘intelligent access’: dieselvoertuigen rijden tot aan de rand van een druk stedelijk gebied; vanaf daar gaat de levering verder met elektrisch vervoer tot aan de eindbestemming in het centrum van de stad.

Stadslogistiek zal zoveel mogelijk door gespecialiseerde bedrijven (professionele logistieke dienstverleners) uitgevoerd moeten worden. Nu gebeurt dit veelal met eigen vervoer, wat inhoudt dat men met niet volledig gevulde vrachtwagens rijdt.

Oplossingen stadsdistributie

Steeds opnieuw terugkerende elementen die tevoorschijn komen bij mogelijke oplossingen in stadsdistributie zijn:

  • Het inzetten van elektrische of hybride vervoersmiddelen of andere, alternatieve transportvormen
  • Het delen van data om bijvoorbeeld de vervoerscapaciteit te optimaliseren en de meest veilige/meest duurzame route naar de eindbestemming te vinden met geavanceerde IT-technologie
  • Het gebruiken van hubs (overslagpunten) aan de rand van de stad om met kleinere duurzame voertuigen (met volledig benutte capaciteit) goederen de stad in te krijgen 
  • Het onderling, ook tussen concurrenten, delen van distributiecapaciteit in stedelijke distributie 

Samenwerking en data zijn de sleutelwoorden bij het zoeken naar oplossingen voor een duurzame en veilige stadsdistributie. Dat blijkt bijvoorbeeld bij ideeën voor het slim gebruiken van laad- en losplekken. Of door een slimme samenwerking bij de verzameling van afval, wat nu over het algemeen in onze steden door verschillende bedrijven wordt gedaan op verschillende momenten op de dag (binnen vaste venstertijden). In andere Europese steden, zoals Barcelona en Wenen, wordt hier al volop mee geëxperimenteerd.

Daarnaast zou in Nederland de horeca in het centrum van de stad ook efficiënter beleverd kunnen worden. Nu gebeurt dit een aantal keren per dag door verschillende leveranciers, vaak just-in-time.

Digitalisering van stadslogistiek

Maar deze initiatieven zijn niet voldoende om alle logistieke problemen in de stadscentra op te lossen. Ook digitalisering is hierbij van uitermate belang. U kunt daarbij denken aan:

  • Het gebruik maken van IT-platformen om de logistieke data met elkaar te delen en te digitaliseren
  • Optimale veilige verkeersstromen door ‘talking traffic’: data van verkeersmanagementsystemen worden gedeeld met vrachtwagens van professionele logistieke dienstverleners. Hierdoor is het mogelijk te communiceren met verkeerslichten, wat zorgt voor een optimale doorstroom en een hogere verkeersveiligheid
  • In Londen komen vrachtwagens met een dode hoek de stad niet meer in. Men is hier verplicht ‘direct vision’ op de vrachtwagen te hebben, wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers in de stad
  • ‘Turn by turn last mile guidance’ van Simacan
  • Simacan Safety Warnings
De rol van Simacan in duurzame stadsdistributie

Simacan ontsluit voor haar klanten, waarvoor dagelijks duizenden voertuigen onderweg zijn, al elke minuut nauwkeurige aankomsttijden voor honderdduizenden deliveries. De Simacan Control Tower registreert en presenteert overzichtelijk de transport performance van vertrek tot aankomst. Dit stelt verladers en vervoerders in staat continu en fact based te kijken naar verbetering en optimalisatie binnen de onderlinge samenwerking.

 

Daarnaast heeft Simacan ook de ‘turn by turn last mile guidance’ ontwikkeld, welke van grote toegevoegde waarde is voor efficiëntie, duurzaamheid, verkeersveiligheid en beperking van overlast in de stad. Vrachtwagenchauffeurs komen vaak in onvoorziene situaties en mogelijk verkeersgevaarlijke situaties terecht. Door middel van de ‘last mile guidance’ krijgen zij gedurende de laatste kilometers veiligheidswaarschuwingen en indien nodig een aangepaste routebeschrijving naar de plaats van bestemming. Hiermee worden drukte en gevaarlijke verkeerssituaties vermeden, wat tijdswinst, maar ook persoonlijke en materiële schade voorkomt.

 

Bent u ook bezig met het verduurzamen van uw logistieke processen en staat veiligheid en efficiëntie van uw chauffeurs voorop? Wilt u weten hoe uw chauffeurs veiliger in drukke stedelijke gebieden kunnen rijden met onze ‘last mile guidance’?

Neem dan contact met ons op voor een demo van de Simacan Control Tower en de ‘turn by turn last mile guidance’.


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist