linkedin
blog

Elektrisch en duurzaam transport: de stand van zaken

di | 10 aug 2021 | News

Elektrisch en duurzaam transport: de stand van zaken

Elektrische vrachtwagens: voor het wegtransport staan we aan het begin van de transitie naar elektrisch vrachttransport en daarmee de overgang naar zero emissie. Naast de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voertuigen is zekerheid over betrouwbare laadinfrastructuur een voorwaarde om deze transitie op gang te brengen. De grote vraag is over hoeveel jaar we elektrische vrachtwagens in grote getalen over de weg zien rijden. Met andere woorden: hoe ziet de (nabije) toekomst van elektrisch vrachttransport er uit?

Uit verkenningen door verschillende partijen, waaronder door Milieuorganisatie Natuur & Milieu, is gebleken dat vanaf ongeveer het jaar 2023 elektrische vrachtwagens de mogelijkheid hebben om te kunnen concurreren met transport dat rijdt op fossiele brandstof. De groeisnelheid van elektrisch transport is daarbij mede afhankelijk van overheidsbeleid. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om verduurzaming van de logistieke sector te ondersteunen. 

Het is raadzaam voor overheden en marktpartijen om zich daarnaast ook voor te bereiden op de transitie naar elektrische vrachtwagens en de daarmee samenhangende laadbehoefte. Hiermee kunnen zij voorkomen dat een gebrek aan laadinfrastructuur de transitie naar elektrisch transport afremt.

Ontwikkeling elektrisch vrachtvervoer

ING constateert in een rapport over de ontwikkeling van elektrisch vrachtvervoer dat de elektrische trucks in de komende jaren voornamelijk gebruikt zullen worden voor distributie in en om grote steden. Zelfs wanneer de wagens in ongeveer 2030 rendabel zijn, hebben ze nog niet de actieradius die nodig is voor volledig nationaal of internationaal wegtransport, denkt de bank. En dat is gelijk een van de belangrijkste beperkingen van dergelijke voertuigen, die het gevolg is van de accucapaciteit en de beschikbaarheid van oplaadinfrastructuur. Supermarkten die momenteel al gebruik maken van elektrische vrachtwagens behalen een maximale actieradius van 100 kilometer, genoeg voor de bevoorrading van supermarkten in de omgeving van het distributiecentrum. Verder gelegen locaties worden bevoorraad door middel van trucks op fossiele brandstoffen.

Transitie naar zero emissie

Het is duidelijk dat we voor het wegtransport aan het begin van de transitie naar zero emissie staan. In het Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd om in 2025 minimaal 30 Nederlandse steden emissievrij te gaan bevoorraden. Tot 2030 geldt er nog een overgangsfase, maar in 2030 wordt “zero emissie” voor alle trucks verplicht. En een van de oplossingen om de negatieve milieueffecten van het stedelijk goederenvervoer te helpen verminderen, is het gebruik van voertuigen die minder luchtverontreiniging veroorzaken, zoals elektrische vrachtwagens. 

Volgens recente studieresultaten, gefinancierd in het kader van het programma "Elektrische mobiliteit in Europa”, zal een langere afstand tussen het magazijn en de leveringspunten het energieverbruik van een elektrisch voertuig niet doen toenemen, in tegenstelling tot het aantal stops. De resultaten van het onderzoek wijzen op een groot potentieel van elektrische voertuigen en het nut van elektromobiliteit bij last-mile leveringen. De belangrijkste parameter waarmee rekening moet worden gehouden bij de planning van de routes van elektrische vrachtvoertuigen is het aantal leveringen per voertuig. En daarmee blijkt dat het door producenten opgegeven energieverbruik van de elektrische vrachtwagen geen betrouwbare indicator is voor de beoordeling van de geschiktheid voor het uitvoeren van stadsdistributie.

Stops elektrische vrachtwagens

Samenwerking en data zijn de sleutelwoorden bij het zoeken naar oplossingen voor een duurzame en veilige (stads)distributie, zo ook voor u met Simacan. Simacan ontsluit voor haar klanten, waaronder verladers en vervoerders, al elke minuut nauwkeurige aankomsttijden voor honderdduizenden afleverlocaties onderweg. De Simacan Control Tower registreert en presenteert overzichtelijk de transport performance van vertrek tot aankomst met alle tussenliggende stops. In de Control Tower is het voor transportondernemingen met elektrische voertuigen, vrachtwagens en bestelwagens, in een oogopslag duidelijk hoeveel batterij laadvermogen een voertuig onderweg nog heeft. 

Energieverbruik en besparing in Control Tower

Daarnaast heeft Simacan in samenwerking met Viricity een tool ontwikkeld die het energieverbruik en de besparingen van elektrisch rijden per route voorspelt. De ‘EV Fleet Analyzer’ voorspelt het energieverbruik en de besparingen per route van elektrische voertuigen op basis van wegsegmentatie en voertuiggegevens. Op deze manier kan zeer nauwkeurig worden voorspeld of een nog niet eerder gereden route, elektrisch kan worden gereden. ViriCiti en Simacan willen zo bijdragen aan het verhogen van de inzet van elektrische voertuigen. Simacan heeft deze tool opgenomen in de ‘Control Tower’. 

Meer weten? Neem contact met ons op voor nadere informatie en de mogelijkheden.


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist