linkedin
blog

Iedereen heeft baat bij digitale transformatie

wo | 11 dec 2019 | News

Iedereen heeft baat bij digitale transformatie

Zelfrijdend transport dankzij het digitaliseren en delen van data? Rob Schuurbiers, CEO van Simacan, ziet het er in de toekomst echt van komen. Maar hij ziet dat digitalisering in de eerste plaats een oplossing biedt voor de problemen die vervoerders en verladers op dit moment in de praktijk ervaren. Door bestaande obstakels stap voor stap op te lossen met behulp van digitalisering, ervaren zij direct de baten en voordelen ervan. Dat motiveert en zo komt dat zelfrijdende transport vanzelf, op een gecontroleerde manier, dichterbij.

“Data delen, verrijken én inzichtelijk maken, maakt doelgericht samenwerken en anticiperen op actuele en verwachte situaties mogelijk.”

“In onze sector gaat het veel over de zelfrijdende (vracht) auto, met alle verkeerstechnische, economische en maatschappelijke voordelen die deze naar verwachting brengt. De zelfrijdende auto schetst ons een toekomstperspectief. Belangrijker nog is wat mij betreft de weg naar die toekomst toe. Ondanks dat dat een hobbelige weg met obstakels is, geeft het Simacan juist energie! Voor onze klanten zijn die obstakels nú namelijk relevant en die willen we graag voor ze wegnemen. Digitalisering helpt ons daarbij.

Data delen

Voorbeeld? Als Simacan zetten we ons in om vervoerders en verladers met elkaar te verbinden. Door data te delen, te verrijken én inzichtelijk te maken. Zo koppelen we transportplanningen aan voertuiggegevens en verrijken we dat met actuele en verwachte verkeersinformatie. Zo beschikt elke partij in de keten over hetzelfde beeld. Wel zo transparant en het maakt doelgericht samenwerken en anticiperen op actuele en verwachte situaties mogelijk.

Het is een concrete verbetering die we nu met elkaar bewerkstelligen. Tegelijkertijd is het in onze filosofie het digitale fundament waarop de sector verder kan automatiseren en robotiseren. Daarbij past dan ook weer die zelfrijdende vrachtwagen in toekomstige transportoperaties.

Samenwerken

Dankzij digitale transparantie en een gezamenlijk beeld kunnen gesprekken tussen verschillende partijen in de logistieke keten directer over de inhoud én over oplossingen gaan. Bovendien kan een gezamenlijk beeld gebruikt worden als input voor gesprekken met de overheid. Zo kunnen verladers, vervoerders, technologiebedrijven (waarvan Simacan er één is) én de overheid samen problemen oplossen. En denk ook aan verzekeraars, die ook baat hebben bij digitale transparantie en samenwerking. Door bijvoorbeeld een veilige aanrijroute voor chauffeurs te berekenen en als ‘last mile’ te tonen op de boardcomputer, worden gevaarlijke situaties zoveel mogelijk vermeden. Zo komen we stap voor stap samen vooruit op de weg die digitale transformatie heet.

Maatschappelijke opbrengsten

Zo zie ik dankzij digitale transparantie dus allerlei boeiende gesprekken ontstaan. Ik ben er ook van overtuigd dat transparantie tot betere afspraken leidt. Stel dat alle voertuigen continu een gps-signaal afgeven, terwijl intelligente planningspakketten in hetzelfde ecosysteem ’s nachts ingewikkelde rekensommen maken en venstertijden, wegwerkzaamheden en milieuzones meenemen. Dan kunnen we van bestaande spoorboekjes afstappen en op weg gaan naar wat wij continuous reactive planning noemen. Zomaar wat opbrengsten: minder vervoersbewegingen, minder kosten, minder vertragingen, minder CO2-uitstoot én meer veiligheid!

Innovatie

Digitalisering is niet altijd dé oplossing. Maar in onze tak van sport is digitalisering wél nodig om binnen de sector te innoveren. Het is spannend om te zien tot welke maatschappelijke wisselwerking dat kan leiden: wellicht een N-weg die op de schop gaat, maar elke dag tussen 7:00 en 9:00 uur opengaat voor digitaal aangemelde vervoerders? Milieuzones en venstertijden met privileges voor partijen die kunnen aantonen 100% elektrisch te rijden? Restricties op maat in plaats van one size fits all?

En die zelfrijdende auto? Die komt er, ooit. Maar hij komt er alleen als we het hier en nu niet vergeten. Mijn ervaring: iedereen die aanhaakt, groot of klein, profit of non-profit, wordt enthousiast van digitale transformatie van verkeer en transport.”

Tekst: Jeroen van den Nieuwenhuizen


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist