linkedin
interview

"De logistieke sector heeft zoveel meer te bieden dan je van buitenaf kunt zien"

wo | 22 jul 2020 | Interviews

"De logistieke sector heeft zoveel meer te bieden dan je van buitenaf kunt zien"

Met enige regelmaat interviewen wij een aantal inspirerende mensen die werkzaam zijn in het werkveld verkeer, mobiliteit, transport en logistiek. We gaan op zoek naar drijfveren en scheppen kennis op over innovatie en praktijkcases.
Vandaag is het de beurt aan Angeline Markus, Key Account Director bij Olympia - branches Logistiek, Zakelijke dienstverlening, Techniek, Overheid, Industrie, Transport - en bestuurslid bij Logistiek Manager van het Jaar. Olympia levert personeelsdiensten aan onder andere Albert Heijn online, AS Watson, The Greenery, Flora Holland, Jumbo en Samsung.

Angeline, jij bent toegetreden tot het bestuur van Logistiek Manager van het Jaar. Waarom ben je dit gaan doen en wat ga je precies doen?

“Door mijn passie voor het logistieke vak en omdat ik vind dat de logistieke branche een groter podium verdient. De afgelopen corona periode heeft iedereen duidelijk gemaakt dat de logistiek echt een vitale sector is. Het is een toegankelijke sector voor een grote groep mensen en de sector heeft veel meer te bieden dan wat de meeste mensen van buiten zien.”
“Momenteel heeft de sector te maken met twee uitdagingen: krapte op de arbeidsmarkt en banen die veranderen vanwege automatisering en digitalisering. Daarom is het belangrijk dat logistiek managers in staat zijn potentieel in mensen te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is ook waar we als Olympia voor staan en waar ik persoonlijk voor sta.”

Hoe ga je die ambitie verwezenlijken bij de verkiezing dan?

“In de verkiezing ‘logistiek manager van het jaar’ wil ik dat we veel uitvoeriger met deze thema’s aan de slag gaan. Want hoe ontdek je talent dat bijvoorbeeld uit een heel andere sector komt, met een ander werkverleden en opleiding? Hoe weet je of iemand het potentieel heeft dat je kunt ontwikkelen? En hoe zorg je ervoor dat je huidige medewerkers tevreden houdt en blijven voldoen aan de nieuwe werkeisen? Er liggen zoveel kansen om het vak verder te ontwikkelen. De logistiek manager heeft daarin een cruciale rol en kan daarin echt het verschil maken.”
“Ik vind het mooi om daar vanuit mijn rol over mee te denken. Ik werk altijd met passie voor Olympia en ontwikkelingspotentieel is één van onze belangrijke thema’s. Gezien mijn kennis en ervaring in de arbeidsmarkt kan ik vanuit deze rol zeker een waardevolle bijdrage leveren. Mijn ambitie is om ervoor te zorgen dat de top 50 van logistiek Nederland staat te springen om aan deze verkiezing mee te doen.” 

Wie vind jij absolute toppers in de logistiek? Mensen die zich absoluut moeten kandideren of laten kandideren voor de titel?

“Vanuit mijn onafhankelijke juryrol kan ik natuurlijk geen namen noemen, maar wel waar ik op ga letten: toekomstgerichte professionals met innovatiedrang, de kunde om te veranderen en de vaardigheden om te netwerken. Hier vraagt de branche en de arbeidsmarkt om. De toekomst voor de sector ligt in nieuwe strategieën met kernwoorden als slimmer, kleiner en verbonden.”

Wat bedoel je daar precies mee?

“Maak gebruik van nieuwe technologie, richt je op het deel van de keten waar je goed in bent en zorg dat je continu nieuwe verbindingen legt met je omgeving. Organisaties zoeken professionals die kunnen anticiperen op verandering. Talenten van de toekomst zijn de experts die in staat zijn om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken en waar nodig zelfs bekende vaardigheden af te leren.” 

In het persbericht over je aanstelling geef je aan dat de logistieke sector in Nederland een toppositie heeft maar dat er flinke uitdagingen liggen in het bezetten van logistieke functies. Blijft dit - met een recessie in het vooruitzicht - onverminderd van kracht? Waarom?

“Jazeker, ook met die vooruitzichten blijft dat van kracht. De digitalisering gaat - mede vanwege de corona periode - versneld door, dit zien we momenteel ook in andere sectoren waarin Olympia actief is gebeuren. Dat betekent ook dat er een andere vraag naar mensen komt. Andere banen, andere competenties dan we gewend waren. Bovendien is het home shoppen meer regel aan het worden dan uitzondering. Ook dit heeft uiteraard invloed op de vraagtoename en de druk op de distributiecentra. Kijk naar het aantal nieuwe DC’s die het afgelopen jaar geopend zijn, de groei van e-commerce zet onverminderd door.”
“Het veranderende shopgedrag heeft bovendien geleid tot verkorting van de ketens. Dat betekent minder voorraad, meer in time leveringen en alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Nationaal- en internationaal opererende bedrijven maken zich zorgen over het afnemende aanbod aan duurzaam inzetbaar personeel.”

In de transportwereld is een schreeuwend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Wat zouden werkgevers wat jou betreft moeten doen om dit beroep aantrekkelijker te maken?

“De aanname die aan deze vraag ten grondslag ligt, is dat het beroep aantrekkelijker moet worden gemaakt. Maar volgens mij hebben veel werkgevers ook gewoon naar de verkeerde mensen gekeken. Er is een grote groep zij-instromers die heel graag chauffeur wil worden. Vanuit een onvervulde droom of vanwege een carrière switch. Zij-instromers zijn in die zin ontzettend belangrijk om het personeelstekort op te lossen. Dus ik focus mij in die zin liever op anders kijken naar talenten. Wij helpen deze zij-instromers met een opleiding en hun ontwikkeling zodat we hen kunnen inzetten voor dit soort krapteberoepen.”

In hoeverre zie je dat de digitalisering van ketens zijn weerslag heeft op logistieke functies en op welke manier?

“Logistieke functies gaan onmiskenbaar veranderen. En dat heeft grote gevolgen voor de medewerker die we morgen nodig hebben. Dat kan gaan om andere talenten en nieuw potentieel. Maar het is heel belangrijk te beseffen dat met de opkomst van nieuwe functies, er ook weer een nieuw potentieel aan je voeten ligt. Daarnaast moet je nu ook gaan investeren in je huidige personeel om ze die overstap te kunnen laten maken. Met de focus op scholing en begeleiding is er voor hen ook een goede toekomst weggelegd binnen de sector.”

Wat is het logistieke beroep van de toekomst en waarom?

“De toekomst is automatisering en digitalisering; inzicht in data. Degene die deze data kan ontsluiten is de winnaar van de toekomst. Van groot belang is de focus om deze data met elkaar op juiste wijze te ontsluiten.”
“De klassieke supply chain, waarbij het gaat om standaard goederenstromen tussen verlader en ontvanger, worden vervangen door een netwerk waarin iedereen namens iedereen kan optreden in de keten. Alle beschikbare capaciteit, zowel particulier als zakelijk zal worden gebruikt om de goederen bij de consument te krijgen. In de toekomst gaan we steeds meer samenwerken, meer netwerken.”

Wat zie je nog meer gebeuren op personeelsmanagement vlak?

“Een nieuwe trend die zich ook in de logistiek supply chain zal manifesteren is de beweging dat werk steeds persoonlijker wordt. Werknemers kiezen in toenemende mate voor werkgevers die qua cultuur, waarden en sfeer passen bij hun eigen karakter en overtuigingen. Organisaties die in toekomst succesvol willen zijn, moeten in staat zijn om (potentiële) kandidaten emotioneel te raken om ze binnen te halen en te houden. Aan de andere kant mogen organisaties van potentiële medewerkers vragen om zich echt in te leven in de doelstellingen en bewust voor een baan te kiezen. Dit biedt ontwikkelingskansen voor werknemers en creëert wendbare en innovatieve organisaties die in staat zijn om in hoog tempo vernieuwingen door te voeren.”

Tot slot, hoe rekruteer je de toppers in de markt? Waarmee kom je bovendrijven als je in onze branche succesvol wilt worden? Heb je een paar tips?

“Het is belangrijk dat je de diepere drijfveren van mensen kent. Daar begint alles mee. Het werk moet aansluiten op die passie en drijfveren. Bovendien zijn dat betere voorspellers voor werkgeluk en succes. Iemand die absoluut de passie en potentie heeft om zich te ontwikkelen voor één van de functies binnen het vak, gaat het ook redden. Wij voeren binnen Olympia de gesprekken van betekenis. Waarin we tijdens de gesprekken achterhalen waar iemands unieke waarde ligt. Wat iemand wil en kan, in plaats van wat iemand altijd heeft gedaan.”
“Ik ben er van overtuigd dat als je mensen betekenisvol werk geeft, persoonlijke ruimte biedt, en ontwikkelingsmogelijkheden creëert, je altijd mensen kan vinden en als organisatie aan je kan binden. Wij gaan hier met onze opdrachtgevers ook het dialoog over aan en proberen hen - voor zover ze dat al niet doen - in te laten stappen op dit gedachtegoed. Alles komt neer op tevredenheid van je medewerkers, dit draagt bij aan hun verblijfstermijn, verbondenheid en productiviteit.”