linkedin
interview met staatssecretaris Van Veldhoven

"Trots op Nederland Transportland dat we vooroplopen in Europa om als eerste die zero-emissiezones voor stadslogistiek in te voeren."

wo | 14 jul 2021 | Interviews

"Trots op Nederland dat we vooroplopen in Europa om als eerste zero-emissiezones voor stadslogistiek in te voeren"

Recentelijk spraken wij met staatssecretaris Stientje Van Veldhoven over emissieloze stadslogistiek en de missie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kunt u een korte inleiding geven betreffende de missie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uw visie over hoe die anno 2021 uw inziens ingevuld moet worden?
Een van uw mijlpalen is de ondertekening van de ambitieuze uitvoeringsagenda voor stadslogistiek. Hierin streeft u maar liefst naar 30 tot 40 geheel emissieloze steden in 2030. Deze tijdlijn lijkt kort c.q. ambitieus en is kortlopender dan in ons omliggende landen.

De invoering van zero-emissiezones voor logistiek in steden, is een belangrijke stap in de verduurzaming van de mobiliteit. Die zones willen we vanaf 2025 in 30 tot 40 grotere steden invoeren. Dat is belangrijk, want door emissieloze stadslogistiek neemt de uitstoot van broeikasgassen verder af, verbetert de lucht die mensen inademen structureel en ontstaat een betere doorstroming door nieuwe logistieke concepten. De zones vormen een belangrijke tussenstap op weg naar volledig schoon wegverkeer in 2050.

Ik vind het belangrijk om de overgang naar emissieloze stadslogistiek geleidelijk en zorgvuldig door te voeren. Ondernemers kunnen zo overstappen op een emissieloos voertuig op een voor hen natuurlijk moment. In de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek zijn hierover heldere afspraken met gemeenten en met de sector. Het mooie aan de uitvoeringsagenda vind ik dat de acties voor emissieloze stadslogistiek uit de sector zelf komen.

Ik ben trots op Nederland Transportland, goed dat we vooroplopen in Europa om als eerste die zero-emissiezones voor stadslogistiek in te voeren.

Hoe borgt u dat de technische IT infrastructurele oplossingen die wij in Nederland bedenken en implementeren ook in de rest van Europa gebruikt kunnen worden? Dat vrachtwagens, die zowel in Maastricht als in Luik en Aken goederen afleveren, daar niet verschillende providers (met hun eigen kastjes) voor hoeft aan te schaffen?
Wij als data-bedrijf zien namelijk nog veel afstemmingsverlies bij logistieke operaties, enerzijds door een niet-optimale planning vanwege bedrijfsinformatie in silo’s en anderzijds ook door statische regulering van overheden, bijvoorbeeld bij venstertijden.

Data delen is heel belangrijk. Het is goed dat overheden en bedrijven samenwerken om dit te verbeteren. Ik vind het dan ook heel waardevol dat Simacan als databedrijf nu ook de uitvoeringsagenda heeft ondertekend, zo kunnen we samen verder.

Vanuit de overheid hebben we een belangrijke rol in het faciliteren van datadelen. Ook de veiligheid, cybersecurity, is daarbij een belangrijk aspect. We werken aan het standaardiseren en uniformeren van lokale en regionale verordeningen en ontheffingen. Data delen is ook buiten Nederland noodzakelijk. Ik vind dat we als Nederland een voorbeeldfunctie hebben, en dat we onze aanpak in alle openheid moeten delen en moeten doorontwikkelen, samen met onze buurlanden.

Als er een nieuw kabinet gevormd is, welke boodschap zou u de nieuwe minister/staatssecretaris dan mee willen geven als het gaat om stadsdistributie?

Het verduurzamen van stadslogistiek is een prachtige uitdaging. De invoering van zero-emissiezones is een concrete maatregel, waarvan mensen direct positieve effecten ondervinden. Enerzijds wordt de lucht schoner en het verkeer stiller, anderzijds zet het Nederland voorop in de verduurzaming van transport. Hier laten we de innovatiekracht van onze transportsector zien.

Meer over stadslogistiek en zero-emissie zones

De toekomst van stadsdistributie
Hoe kunnen we duurzame stadsdistributie bewerkstelligen?


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist