linkedin
blog

Ook netwerkdistributie kan vele malen efficiënter… met smart executie management

wo | 19 okt 2022 | Simacan Solutions

Ook netwerkdistributie kan vele malen efficiënter… met smart executie management

In de last mile wordt smart executie management (SEM) al veelvuldig toegepast door retailers en vervoerders. Gezamenlijk houden ze grip op hun transportoperatie richting winkels en consumenten. Binnen netwerkdistributie, zeg maar het transport tussen productiebedrijven en retailers, is SEM nog veel minder ingeburgerd, terwijl juist daar grote voordelen zijn te behalen. Hoe geef je verladers inzicht in aankomsttijden van vrachtauto’s als je netwerkpartners allemaal hun eigen TMS gebruiken? Hoe monitor je de voortgang van transportorders als deze bij verschillende charters zijn uitgezet? Hoe reageer je snel op spoedvragen als je geen idee hebt waar in jouw netwerk nog capaciteit beschikbaar is? Het zijn slechts een paar van de uitdagingen waarvoor een SEM-platform van grote waarde kan zijn.

De laatste jaren zie je in vakbladen over transport management veel aandacht voor de last mile. Hoe kun je als e-commercebedrijf je klanten een optimale thuisbezorgservice bieden? Hoe kunnen retailers hun winkels nog beter, efficiënter en duurzamer bevoorraden? Vanuit Simacan hebben we hier in de loop der jaren een aantal mooie instrumenten voor ontwikkeld, waarmee inmiddels al heel wat retailers en transportbedrijven hun logistieke voordeel doen. Met ons smart executie management (SEM)-platform kunnen ze efficiënt samenwerken en is de voortgang van ritten voor iedereen inzichtelijk. Consumenten, DC’s en winkels zien precies wanneer een zending gaat arriveren en vervoerders kunnen realtime anticiperen op actuele verkeersomstandigheden. Om maar een paar van die voordelen te noemen.

Wat precies is netwerklogistiek?

Waar je minder over leest, maar waar wel degelijk interessante ontwikkelingen zijn te bespeuren, is de schakel vóór de last mile, dus het transport vanaf de toeleverancier richting de retailer. Dit wordt ook wel netwerklogistiek genoemd. Bij netwerklogistiek gaat het erom dat alle betrokken partijen een samenwerkingsvorm weten te vinden die optimaal voldoet aan de doelstellingen van een ieder in dat netwerk.

Bij netwerklogistiek rijden vervoerders geen standaard ritten tussen DC en locaties of afleveradressen (zoals bij winkelbevoorrading), maar rijden voor meerdere opdrachtgevers waarbij ze binnen één rit verschillende laad- en losorders zo slim mogelijk proberen te combineren. Een chauffeur haalt dan bijvoorbeeld ’s ochtends eerst twee pallets op bij producent A, daarna 4 pallets bij groothandel B, levert dan 2 pallets af bij retailer C, haalt nog wat op bij producent D, brengt 3 pallets bij retailer E. De rest van de pallets slaat hij op in zijn eigen DC en worden op een later moment naar een afnemer getransporteerd. Kortom, een heel ander proces dan de klassieke ‘milk run’ waarbij iedere dag dezelfde route wordt afgelegd.

Transparantie ontbreekt

Bij winkelbevoorrading weten retailers met behulp van SEM precies wanneer een vervoerder bij een laad- of losadres gaat arriveren. Bij netwerklogistiek is die transparantie er vaak niet. Producenten sturen hun verkooporders gewoon door naar een logistiek dienstverlener en laten het vervolgens aan hen om te zorgen dat de artikelen op tijd bij de klant arriveren. Wanneer de vracht bij de fabriek wordt opgehaald, of deze een beetje efficiënt wordt gecombineerd met andere orders, daar bemoeit de verlader zich niet mee, dat is het pakkie-an van de dienstverlener. Van slim samenwerken is al helemaal geen sprake. Niet duurzaam, maar echt problematisch wordt het pas als een vervoerder het afgesproken time window met de ontvangende partij niet haalt. Dan moet de leverancier opeens wel met z’n vervoerder gaan schakelen bijvoorbeeld door ‘m te bellen en vragen wat er aan de hand is. En hier vervolgens zijn klant over informeren. Al met al een heel gedoe en ondertussen tast het personeel van het retail-DC in het duister over wanneer de vertraagde vracht dan wél gaat komen.

Kluwen van onderaannemers

Wat netwerkdistributie zo complex maakt is dat er verschillende vervoerders bij zijn betrokken, die samen een netwerk vormen. Dit doen ze om pieken en dalen in de vraag op te vangen en door het uitwisselen van orders hun kostbare chauffeurs en transportmiddelen zo goed mogelijk te benutten. Regionale transportbedrijven werken vaak samen met concullega’s in andere regio’s om zo richting klanten een dekkend distributienetwerk te kunnen bieden. Grote logistiek dienstverleners hebben vaak een waslijst aan onderaannemers of zzp-ers aan wie ze orders kunnen toebedelen, en ook kleinere vervoerders wisselen onderling regelmatig orders uit. Dit alles heeft grote consequenties voor hun bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat transportbedrijven naast hun kerntaak steeds meer een soort 4PL-rol gaan vervullen, waarbij ze een kluwen aan orders, vrachtwagen en chauffeurs van henzelf en van externe partijen moeten zien te managen.

Communicatie met ketenpartners

Het moge duidelijk zijn dat zo’n vorm van bedrijfsvoering, gericht op samenwerking binnen een netwerk van ketenpartners, een hoge mate van planning en coördinatie vereist. Transportorders moeten aan een mix van interne en externe vervoersmiddelen en chauffeurs worden toegewezen, zodanig dat aan laad- en levertijdwensen van verladers wordt voldaan, én iedereen zo efficiënt mogelijke ritten rijdt. Als er ergens binnen het netwerk een vrachtwagen onverhoeds vertraging oploopt, dienen afnemers tijdig te worden geïnformeerd en een nieuwe Earliest Time of Arrival (ETA) worden verstrekt. Het moet ook snel duidelijk zijn wat de consequenties zijn voor de rest van de planning zodat deze kan worden aangepast voordat er nog veel meer misgaat.

Voor netwerkdistributie zijn dus drie zaken van belang: volledige transparantie van het hele netwerk, realtime communicatie met alle belanghebbende en de mogelijkheid om snel in te kunnen grijpen. Helaas zijn deze eisen momenteel nog erg lastig te verwezenlijken. Vervoerders werken nu eenmaal met verschillende TMS-en hebben dus geen zicht op elkaars orders. Niemand heeft het totaaloverzicht op hoe vrachten zijn verdeeld over de diverse transportbedrijven. Omdat vrachtauto’s niet of onvoldoende zijn geconnecteerd – charters of zzp-ers hebben vaak niet eens een boordcomputer – is er al helemaal geen zicht op de actuele voortgang van al die orders. Als er iets misgaat is het de ontvanger van de vracht die hier als eerste achter komt en dat is precies degene die je hier juist niet mee wilt belasten. Dit is waar Smart Executie Management in beeld komt.

Zendingen overzicht geeft totaalbeeld

Wij zien in toenemende mate dat een SEM-platform zoals Simacan, waarmee in de retail al zoveel voordeel is behaald, ook voor netwerkdistributie zeer geschikt kan zijn. In dit platform zit de Shipment Status, een overzicht op zending niveau, waarmee vervoerders de transportorders (consignments) van verschillende opdrachtgevers in één overzicht realtime kunnen volgen én bijsturen. Wat deze functie extra krachtig maakt, is dat vervoerders deze ‘views’ ook kunnen delen met hun opdrachtgevers. Met zo’n overzicht ziet een productiebedrijf precies wanneer een order bij een fabriek wordt geladen. En weet het personeel van een retail-DC precies wanneer een vracht bij hen wordt gelost. En kunnen het niet alleen zien, ze kunnen er ook op reageren! Ze kunnen het tijdslot, binnen bepaalde grenzen, nog aanpassen en direct chatten met de vervoerder of de verlader. SEM gaat dus een stap verder dan de gebruikelijke visibility-platforms!

Verlader krijgt betere klantervaring

Smart executie management kan dus voor alle belanghebbende binnen een distributienetwerk, grote voordelen bieden. Allereerst voor de verlader, die kan richting zijn klanten een betere leverprestatie garanderen en krijgt geen boze telefoontjes meer over waar een vracht blijft. Sterker nog: omdat die ontvangende partij ook heel makkelijk op het SEM-platform kan worden aangesloten en dus zelf ziet wanneer een vrachtwagen komt lossen, kan deze zorgen dat er op tijd een losdock beschikbaar is en dat het DC-personeel klaar staat om te lossen. Hierdoor kunnen doorlooptijden worden gereduceerd en komen partijen minder voor verrassingen te staan.

Vervoerder wordt efficiënter

Voor logistiek dienstverleners is een SEM-platform een instrument om meer toegevoegde waarde te bieden richting verladers, en dus hun concurrentiekracht te verbeteren. Maar ook voor de efficiency en CO2-footprint van het netwerk biedt het voordelen. Met een een asset overzicht, zoals Simacans Transport Asset Status, zien planners in één oogopslag welke voertuigen - van hen zelf of die bij charters – vertraging oplopen of welke juist nog een gaatje hebben om een last minute-klus op te vangen. Dit reduceert lege kilometers. Een SEM-platform maakt transportbedrijven wendbaar en stelt ze in staat om zodanig bij te sturen dat voortdurend zowel aan klantafspraken als de eigen rendementseisen wordt voldaan.

Acquisities en fusies

En dan is nog een voordeel. Smart executie management verhoogt de integratiemogelijkheid bij acquisities en fusies. Die laatste zijn in de transportbranche aan de orde van de dag en kosten bedrijven veel tijd en geld. Dit zit ‘m vooral in het feit dat bedrijven met verschillende, vaak verouderde TMS’en werken, die lastig zijn te integreren. Met een SEM-platform zoals Simacan hoeft dat helemaal niet en kunnen de transportoperaties van twee bedrijven al binnen een paar dagen worden samengevoegd. 

Conclusie

In dit artikel lieten wij zien hoe de principes van smart executie management ook binnen netwerkdistributie van waarde kunnen zijn. Eén van de vragen die daarbij nog speelt is wie daarvoor het initiatief moet nemen. In de ‘last mile’, dus bij pakketbezorging en winkelbevoorrading, zien wij dat retailers het voortouw nemen en hun vervoerders ertoe overhalen om op het SEM-platform van Simacan aan te sluiten. Binnen de netwerklogistiek echter zien wij dat juist vervoerders eerder het initiatief zullen nemen. Zij kunnen hiermee immers hun propositie en daarmee het partnerschap met de verlader verbeteren. Door de controle te pakken op hun sterk versnipperde transportnetwerk krijgen ze bovendien grip op de prestatie en op hun kosten. Vanuit Simacan zijn we hierover al met diverse grote transportbedrijven in gesprek en zijn ook al concrete stappen gezet.

Wil je hier meer over weten of wil je samen met ons onderzoeken hoe we ook jouw netwerk naar een hoger plan kunnen tillen, neem dan gerust contact met ons op.