linkedin
Onboarden bij Simacan - Deel 1

Stap voor stap onboarden: Van intern automatiseren naar ketengericht optimaliseren

Naar whitepaper
vr | 26 mei 2023 | Simacan Solutions

Digitaal samenwerken in transport

Stap voor stap onboarden: Van intern automatiseren naar ketengericht optimaliseren
Deel 1 | Deel 2 | Deel 3

Onboarden op een samenwerkingsplatform als dat van Simacan vergt een andere aanpak dan het implementeren van een interne IT-applicatie die alleen binnen één organisatie wordt gebruikt. Control Towers en logistieke Command Centers orkestreren en optimaliseren transportoperaties ‘over meerdere schakels heen’. Hiervoor moeten ketenpartners hun systemen connecteren en gezamenlijk afspraken maken over processen en data. In deze blogserie lees je wat hier allemaal bij komt kijken en hoe je je als bedrijf voorbereid op een nieuwe stap in het digitaliseringsproces.

In de transportsector heeft automatisering een hoge vlucht genomen. Transport Management Systemen (TMS), planningspakketten, Control Towers, boordcomputers; ze zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse operatie van verladers en logistieke dienstverleners en hebben al veel efficiencyvoordelen gebracht binnen de operaties van gebruikers. De volgende stap, die nog meer voordeel zal brengen, is de transitie richting digitale ketensamenwerking via een Control Tower met Smart Execution Management (SEM) of met een logistiek Command Center. Hoe ziet dat eruit en welke stappen moet je zetten om er optimaal gebruik van te maken? 

Stel je bent werkzaam voor een transportbedrijf, bezorgdienst of verlader. Dan beschik je waarschijnlijk over een Transport Management Systeem (TMS), waarmee je je bedrijfsvoering aanstuurt, en misschien ook al wel een Advanced Planning System (APS) waarmee je je ritten samenstelt. Deze systemen en eventuele aanvullende systemen voor bijvoorbeeld vervoerders toewijzing of fulfilment processen, vormen het kloppend hart van de transportoperatie en bieden veel mogelijkheden om binnen de eigen operatie de transportplanning te optimaliseren. Tijdens de uiteindelijke rituitvoering zijn de mogelijkheden tot bijsturing echter wat beperkter en dus alleen binnen de eigen operatie mogelijk.

De werkelijkheid verloopt vaak anders dan je had verwacht. Je hebt dan weliswaar een optimale ritplanning gemaakt; maar zodra jouw vrachtauto’s de weg op gaan is die planning alweer achterhaald. Een vrachtauto komt in de file te staan en loopt een half uur vertraging op. Is de planning dan nog steeds optimaal of moet deze worden aangepast? En hoe ga je je klanten hierover informeren, hoe geef je ze inspraak in de voor hen meest optimale laad- en lostijden? Dit is waar een Control Tower met smart executie management of een supply chain Command Center in beeld komt.

1. Ketenbrede digitalisering

Command Centers zijn de ‘next step’ in transport digitalisering en gaan weer een stap verder dan het invoeren van een lokaal TMS- of APS-pakket of Control Tower met SEM mogelijkheden. Control Towers zien wij als een digital twin op operationeel niveau, Command Centers gaan over het digitaliseren van de hele (!) transportketen; een digital twin van een complete supply chain. Met een Command Center laat je dus niet één organisatie maar een heel netwerk van organisaties en onderaannemers beter functioneren.

Wat is een logistiek Command Center?

In onze ogen zijn Command Centers de volgende stap in de evolutie om van geïsoleerde operationele systemen en domeinspecifieke Control Towers naar systeem ontstijgende platformen te gaan. Een natuurlijke ontwikkeling nu organisaties functionele silo's proberen af te breken om meer verbonden, gefocused en georkestreerd te gaan werken binnen hun ecosysteem.

Zowel een Control Tower alsmede een Command Center legt een digitaal fundament onder de deelnemende partijen aan een transportproces. Planners, chauffeurs, verzenders en ontvangers; alle partijen krijgen toegang tot de voor hen relevante, realtime data. Ze zien de geplande en actuele voortgang van de transportstromen, kunnen hierover communiceren, aanpassingen doen en analyses maken. Op basis van actuele verkeersdata en slimme algoritmen stelt een Control Tower met SEM of Command Center continu de voorspelde aankomsttijden (ETA’s) bij, zodat DC’s, winkels of particulieren altijd precies zien wanneer een levering of voertuig bij hen gaat arriveren. Bij incidenten in het verkeer worden ritten, automatisch herpland, rekening houdend met alle voorwaarden, en worden chauffeurs via een app of boordcomputer feilloos naar hun bestemming gecoacht.

Een typisch kenmerk van een Control Tower met SEM of Command Center is dus dat er meerdere partijen en veel informatiestromen bij komen kijken. Dus stel dat een supermarktketen ervoor kiest met zo’n platform te gaan werken, dan hebben de transportbedrijven die voor deze keten rijden, daar net zo goed profijt van. Hun chauffeurs zullen meer rust in hun werk krijgen omdat ze weten dat bij een vertraging de betreffende DC’s en winkelvestigingen al op de hoogte zijn en ze niet zelf hoeven te gaan bellen. Een ander kenmerk van een Control Tower met SEM of Command Center is dat alle betrokkenen met elkaar communiceren en bij een afwijking samen kunnen bijsturen, dus niet alleen de verlader en de vervoerder onderling, maar bijvoorbeeld ook de vervoerder met zijn onderaannemers en de verlader met zijn eindklanten. Door het overzicht dat zo’n samenwerkingsplatform biedt kunnen deze de gevolgen binnen de betreffende rit zoveel mogelijk beperken, maar ook de gevolgen voor eventuele opvolgende ritten. 

Digitaliseren is meer dan een pakket implementeren 

Bedrijven die weleens een TMS, APS of ander softwarepakket hebben geïmplementeerd weten wat hierbij komt kijken. Er wordt een systeem geïnstalleerd, er worden koppelingen met andere systemen gemaakt, de parameters worden ingericht door consultants, gebruikers krijgen instructies en ze kunnen van start. Bij het onboarden op een systeem overstijgend platform komt hier iets bij, daar moet het nieuwe systeem in een ecosysteem van meerdere bedrijven worden ingebed. Er moeten IT-koppelingen worden gelegd en afspraken gemaakt over data. Wie is eigenaar van welke data? Wie mag deze data inzien, rekening houdend met de wetgeving AVG? Wie heeft welke gebruiksrechten en wie mag welke aanpassingen doen? Ook organisatorisch zijn er specifieke uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat mensen die niet in jouw bedrijf werken straks ook met systeem gaan werken? 

[Tekst gaat onder afbeelding verder]Connectiviteit Simacan

Planning- en GPS-data

Control Towers met SEM en Command Centers zijn als een spin in een web van transportactiviteiten. Om dit goed te laten functioneren moeten twee soorten data bij elkaar worden gebracht: planningsgegevens ''Wat zijn we van plan te gaan doen?' en voortgangsgegevens 'Hoe loopt het echt?. Daarvoor zijn de volgende koppelingen nodig:

  • koppeling tussen Control Tower / Command Center en planningssysteem;
  • koppeling tussen Control Tower / Command Center en TMS van vervoerder(s);
  • koppeling tussen Control Tower / Command Center en Fleet Management Systeem (GPS-locaties).

Bij deze koppelingen zijn verschillende bedrijven betrokken. Doorgaans wordt de planning door een verlader gemaakt doorgestuurd naar de planningsafdeling van een externe vervoerder. Daar wordt de planning ingelezen in een TMS en worden er voertuigen en chauffeurs aan gekoppeld. Bedrijven die met boordcomputers werken, gebruiken hiervoor een Fleet Management Systeem (FMS). Om de GPS-data van voertuigen te ontsluiten is een koppeling met dit FMS voldoende. 

Als een voertuig niet over een boordcomputer beschikt, kan er gebruikgemaakt worden van de mobiele telefoons van chauffeurs. Hierop wordt een app geïnstalleerd waarop de chauffeurs enerzijds hun ritten kunnen ontvangen, bekijken en afhandelen én waarmee anderzijds de locatiegegevens van de chauffeur naar de Control Tower of Command Center kan worden teruggestuurd.

OTM5: Dé voertaal in transport

Wanneer verladers en vervoerders informatie over transportbewegingen uitwisselen, is het handig dat zij dezelfde IT-taal spreken en hetzelfde dataprotocol gebruiken. Hoe definieer je een rit? Hoe omschrijf je de lading? In welke informatievelden zet je de laad- en loslocaties? Hoe leg je vast welke actoren bij een rit betrokken zijn, zoals bedrijfsnaam van opdrachtgever of ID van een chauffeur? Om softwaresystemen goed te laten werken en partijen ‘betekenisvol’ te laten communiceren, is het noodzakelijk dat al dit soort data op een eenduidige manier wordt gecommuniceerd en door iedereen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd. Het stelsel met afspraken hierover, binnen de transportsector, heet OTM5.

Data verrijken
De basis voor het OTM5-protocol is het Open Trip Model dat bij Simacan is ontstaan. “Het unieke hieraan is dat het data uit verschillende fases van een transportproces kan combineren en verrijken”, vertelt Simacan-developer en OTM5-expert Bas Meesters. “Je hebt een transportorder, daarna een ritplanning, vervolgens de executie, dan nog de facturatie en administratieve afhandeling en ten slotte de prestatie-analyses. Het nadeel van de traditionele protocollen was dat deze geschikt waren voor slechts één deel van het proces, maar het kenmerk van Simacan is juist dat je al die data combineert. Dus dat je planningsdata over bijvoorbeeld een vracht en een afleveradres tijdens de rit verrijkt met executiedata over de voortgang van het voertuig, verkeersinformatie en nieuwe ETA’s. Zo’n protocol bestond nog niet en daarom zijn we dit als Simacan zelf gaan ontwikkelen.”

Doorontwikkeling
Toen de eerste versie van de OTM-standaard beschikbaar kwam, zagen ook andere IT-leveranciers hier al snel de voordelen van. Een standaard die voor alle schakels in het proces van toepassing is, voorkomt fouten en er hoeven geen dure interfaces meer te worden gebouwd. Om de onafhankelijkheid van het OTM-protocol te waarborgen werd in 2018 besloten het eigenaarschap over te dragen aan de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC). Deze stichting is gelieerd aan brancheorganisatie Evofenedex. “Hoewel het officieel niet meer ons protocol is, helpen we uiteraard graag mee bij de doorontwikkeling”, zegt Meesters. “Hierdoor komen er voortdurend verbeterde versies op de markt, zoals recent een versie waarmee je ook wegwerkzaamheden aan een rit kunt meegeven. Uiteraard zorgt SUTC dat oudere versies ook altijd werkbaar blijven. Het is een standaard dus je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk bedrijven het gaan gebruiken en blijven gebruiken.”

Voor meer informatie: www.opentripmodel.org

 

Software-as-a-Service: iedere euro sneller terugverdiend

Een platform als dat van Simacan wordt aangeboden via een zogenaamd Software-as-a-Service (SaaS)-model. Klanten hebben geen eigen IT-infrastructuur nodig, geen hoge implementatiekosten en betalen alleen voor het gebruik. Het voordeel daarvan is dat de investering zich sneller terugverdient, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere benuttingsgraad van transportcapaciteit en een betere dienstverlening richting klanten. Vallen de resultaten tegen dan kunnen bedrijven er ook relatief snel vanaf.

SaaS-toepassingen zijn in de basis ontworpen voor data-uitwisseling tussen organisaties. Data delen is geen losse 'aanvulling' maar vormt juist de kern van een cloudoplossing. Verschillende stakeholders kunnen er op ‘inloggen’ en hebben hun eigen zicht op de voor hen relevante data. Een ander voordeel is dat gebruikers altijd over de meest recente versie van de door hen gebruikte applicatie beschikken. Deze wordt door de SaaS-aanbieder gehost, onderhouden en continu verbeterd. 

- Einde deel 1 -

Meer informatie

Dit 'Onboarden bij Simacan' blog is deel 1 uit een serie van 3. Deze blogserie is in z'n geheel en met aanvullende informatie aan te vragen als gratis whitepaper.

Ga naar 'Deel 2: Het Simacan onboarding proces, de verschillende fases' >
Ga naar 'Deel 3: Na livegang' >

Whitepaper aanvragen


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist