linkedin
blog

Het Open Trip Model: hoe een visionair idee van Simacan is omarmd door de logistieke sector

do | 4 mrt 2021 | Simacan Solutions

Het Open Trip Model: hoe een visionair idee van Simacan is omarmd door de logistieke sector

Onlangs is de nieuwste versie van het Open Trip Model (OTM) gelanceerd, met interessante uitbreidingen. Met OTM 5.0 is het mogelijk om berichten te standaardiseren voor logistieke processen, zowel voor het volgen van voertuigen, als -sinds kort!- met betrekking tot de lading. In samenwerking met SUTC schreef Simacan een artikel over deze nieuwe release, die nu op de SUTC-website te lezen is. 

OTM is het resultaat van een uniek samenspel: Simacan ontwikkelde het en gaf het vrij aan de logistieke sector. Zij deed dit vanuit de overtuiging dat het model -vrij van commerciële belangen- het best de gehele sector van dienst kan zijn. Simacan is en blijft intensief betrokken bij de verdere ontwikkeling van het model.

OTM: uitwisseling van data en aansluiting op systemen

Het Open Trip Model (OTM) is -simpel gezegd- een gestandaardiseerde, uniforme taal voor het elektronisch uitwisselen van logistieke data. Door inzet van OTM kunnen logistieke IT-systemen met elkaar communiceren doordat ze elkaars berichten juist kunnen interpreteren, zonder dat daarvoor maatwerk koppelingen nodig zijn. 

Het voordeel voor logistieke partijen is evident: hierdoor kunnen zij veel eenvoudiger aansluiten op veel verschillende systemen, en daar hun data delen en ophalen. OTM kan worden gebruikt voor de uitwisseling van planningen en statusupdates tussen planningssystemen, boordcomputers en Control Towers. Simacan definieerde het dataformaat en deelde dit met de IT-afdelingen van de verschillende transportbedrijven. Pas later besloten zij er een open standaard van te maken.

Nieuwe features en voordelen van OTM 5.0

Toepassingen waarvoor diverse logistieke bedrijven het model nu al gebruiken, zijn:

  • Het vroegtijdig delen van transportplanningen met een Control Tower
  • Het delen van locatie-updates van een specifiek voertuig/ transport met een Control Tower
  • Het doorgeven van een transportorder (of een set orders) door een verlader aan een transporteur, inclusief de specifieke vereisten voor het transport
  •  Communicatie tussen plannings- (TMS) en boordcomputersystemen (FMS)
  • Integratie van logistieke data van gemeenten in planningssystemen (denk aan een planner die een melding krijgt als hij een rit plant buiten de lokaal geldende venstertijden). Dit geldt ook voor data over: milieuzones, beperkingen in gewicht/ hoogte/ breedte, voorkeursroutes voor vrachtverkeer, parkeerplaatsen en parkeerverboden voor vrachtwagens.

OTM blijkt veelzijdig inzetbaar en dat is de reden dat het nu ook is opgenomen als onderdeel van de basis data infrastructuur die in Nederland (en Europa) in publiek-private samenwerking ontwikkeld wordt.

OTM: open standaard voor transport en logistiek

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De ontwikkeling van OTM laat dit in de praktijk zien. De standaard die door Simacan is ontwikkeld, is -in handen van SUTC en dankzij intensieve samenwerking tussen vele verschillende partijen- in enkele jaren uitgegroeid tot een open standaard, die flexibel is en gemakkelijk te implementeren. Een groeiend aantal bedrijven en organisaties ondersteunt de verdere ontwikkeling van OTM.

Meer weten over OTM of ermee aan de slag? 

Kijk op: 

Het volledige artikel is te lezen op de website van SUTC. Wilt u meer informatie over de werking van OTM in uw organisatie, in combinatie met het Simacan Platform? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of een demo van onze Control Tower.

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist