linkedin
interview

CEO Rob Schuurbiers blikt terug op 10 jaar Simacan

vr | 7 apr 2023 | Interviews

CEO Rob Schuurbiers blikt terug op 10 jaar Simacan

Een mijlpaal in het nog jonge vakgebied transport executie management: Saas-platform Simacan bestaat tien jaar. Mede-oprichter en CEO Rob Schuurbiers blikt terug op de visionaire plannen waarmee hij tien jaar geleden begon en wat hiervan tot nu toe is gerealiseerd. Waar is hij het meest trots op? Welke lessen heeft hij geleerd? En wat is zijn visie op de komende tien jaar? “Mijn stip aan de horizon is een wereld met autonoom rijdende, elektrische voertuigen en bedrijven die realtime data uitwisselen om deze voertuigen voortdurend maximaal te benutten.”

In 2013 richtte je samen met een compagnon Simacan op, wat hadden jullie daarmee voor ogen?

“We kwamen beiden uit de wereld van de geodata; de wereld van digitale landkaarten, realtime verkeersinformatie en routeplanning. We wisten dat organisaties die voor goederenvervoer over de weg zorgden, hier ontzettend veel voordeel uit konden halen. Maar we zagen ook dat zij hierbij tegen technische barrières aanliepen. In die tijd zaten planners nog de hele dag te bellen om aankomsttijden (ETA) af te stemmen, voor de verkeersinformatie gebruikten ze Teletekst. De geotechnologie van dat moment was in onze ogen niet gebruiksvriendelijk genoeg. Ons doel was dan ook om een oplossing te bouwen die de hoge mate van complexiteit voor de eindgebruiker volledig weg zou nemen en waarbij alle betrokkenen over dezelfde data konden beschikken.”

“We wisten ook vanaf het begin dat het een SaaS-oplossing moest worden, Software-as-a-Service, omdat we geen softwaretool maar een dienst wilden leveren. Een dienst gericht op data: data bij elkaar brengen, data verrijken en data voor iedereen inzichtelijk maken. Hiermee konden niet alleen die planners en ritbegeleiders veel efficiënter werken, dachten wij, maar zouden er nog veel meer voordelen ontstaan. Zoals ontvangers of eindgebruikers die zo precies weten wanneer een voertuig arriveert, ketenpartners die optimaal gebruik kunnen maken van transportcapaciteit en minder stress voor chauffeurs. Om maar een paar van die voordelen te noemen.”

Is deze visie waarmee jullie tien jaar geleden de markt bestormden, inmiddels geland in de markt?

“Gezien het aantal en het type klanten dat zich afgelopen jaren op het Simacan-platform heeft aangesloten, denk ik dat ik die vraag volmondig met ‘ja’ kan beantwoorden.”

“Het begon met Albert Heijn, een klant die vanaf het begin in onze visie geloofde. Voor het bevoorraden van winkels werkte AH met tientallen vervoerders die tot dan toe volgens een behoorlijk star spoorboekje hun routes reden. Winkelvestigingen werden volgens planning bevoorraad en hoefden niet speciaal geïnformeerd te worden, ook al zat er altijd een verschil tussen de planning op papier en de realiteit op de weg. Toen het bedrijf echter de overstap naar dynamische transportplanning maakte, kregen ze behoefte aan een tool waarmee ze winkels zo nauwkeurig mogelijk over de aankomsttijden van vrachtwagens konden informeren. Om dit zelf te bouwen zouden ze met iedere transporteur een aparte IT-connectie moeten maken. Een platform zoals wij dat hadden, waar ook nog eens realtime verkeersinformatie in geïntegreerd was, vonden ze een veel beter idee.”

“Onze eerste klanten waren verladers, maar al snel zagen we dat ook transportbedrijven interesse in de Control Tower kregen. Vandaag de dag zijn er partijen als Cornelissen, Nedcargo en Simon Loos, die beseffen dat ze met een realtime executieplatform een hogere kwaliteit dienstverlening richting hun retailklanten kunnen bieden. Het geeft ze bovendien meer grip op de samenwerking met andere transporteurs, waardoor ze elkaars capaciteit beter kunnen benutten. Vervolgens begon ook in de sectoren buiten de retail ons verhaal steeds meer te landen. We kregen PostNL als klant en ook een partij als Bloomon dat consumenten inzicht wil geven over wanneer hun bloemen worden bezorgd. Ook de ANWB wil ik graag nog even noemen, onze allereerste klant en recent hebben we verhuurbedrijf Boels als klant erbij gekregen, een bedrijf met een grote Europese operatie.”
“We hebben binnen Simacan sowieso vanaf het begin een internationale focus gehad en zijn inmiddels actief in acht landen. Dus ‘ja’, ik heb het gevoel dat de boodschap wel is geland.”

Waar ben je terugkijkend het meest trots op?

“Ik ben trots op een heleboel zaken die we hebben bereikt. Ik vind het allereerst geweldig om te zien dat we in de supermarktbranche een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het transparant maken van het transport. Hierdoor zijn verladers en hun vervoerders echt op een hoger niveau met elkaar gaan samenwerken. Dat we daarbij iets goed doen blijkt ook wel uit het feit dat er in al die tien jaar nog geen klant is afgehaakt. Om in SaaS-terminologie te spreken, we zitten op een churn rate van 0%. Dat is een enorm compliment voor het hele bedrijf.”

“Waar ik ook heel trots op ben is het Open Trip Model (OTM), een dataprotocol voor transportplanning en ritinformatie dat door ons is ontwikkeld en dat inmiddels door vele andere IT-bedrijven wordt omarmd. We zijn destijds met OTM begonnen omdat we zagen dat hier binnen de sector veel behoefte aan was. Er zijn heel veel IT-partijen die iets doen met order management, planning of executie maar die gebruikten allemaal hun eigen datadefinities. Het leek ons handig één standaard te ontwikkelen die al die processtappen kon combineren. Deze hebben we in 2018 overgedragen aan de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) waarmee het eigenaarschap bij een onafhankelijke partij kwam te liggen die het protocol ook blijft doorontwikkelen. OTM 5.0 is de nieuwste versie die nu zelfs ook internationaal wordt gebruikt.”

“Ik noem het voorbeeld van OTM graag omdat het tekenend is voor hoe wij als Simacan in de wedstrijd zitten. Samenwerken met andere IT-bedrijven zit ons in het DNA. Wij leveren een digitaal fundament waar andere IT-bedrijven - en trouwens ook klanten - op kunnen voortbouwen. Verladers en vervoerders kunnen er nieuwe samenwerkingsverbanden op baseren, e-commerce bedrijven kunnen er track & trace portals mee bouwen, gemeenten kunnen er hun binnensteden mee reguleren, etc. Dat is ook de reden waarom we zelf nooit een chauffeurs app hebben ontwikkeld, terwijl we daar wel het onderliggende platform voor hebben. We willen daarin neutraal blijven zodat andere de applicaties kunnen bouwen. Het maakt me trots om te zien dat dit door steeds meer partijen wordt onderkend en dat het al tot zulke mooie initiatieven heeft geleid.”

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van het Simacan-platform?

“Aan de hand van de roadmap en in nauwe samenwerking met klanten wordt ons platform continu uitgebreid en verbeterd. Een feature die door de buitenwereld als een doorbraak wordt beschouwd is de track & trace functionaliteit. Deze hebben we in 2021 als een white label-achtige functie aan onze Control Tower toegevoegd zodat klanten en andere partijen, daar heb je het weer, deze data in hun eigen informatie portalen kunnen integreren. Grote retailers gebruikten onze ETA’s reeds voor het faciliteren van aankomstschermen in hun supermarkten, maar nu konden ook home delivery bedrijven als Bloomon hun klanten op de hoogte brengen wanneer ze precies met hun levering aan de deur stonden. Dit was een mijlpaal! Behalve dat transportplanners onze Control Tower gebruikten om ritten te managen en chauffeurs zo hun laatste kilometers, de zogenoemde ‘last mile’, zo efficiënt mogelijk af te leggen, werden we vanaf dat moment ook ingezet als onderdeel voor klantenservice en klantcommunicatie. Ik heb toen weleens gekscherend gezegd: "Vanaf nu is Twitter onze scheidsrechter".”

“Een andere mijlpaal is de lancering van onze Business Intelligence rapportage tool in 2022. Tot die tijd was de Control Tower puur op de executie van ritten gericht, dus zorgen dat ketenpartners er tijdens het transport het beste van maken. Met BI kunnen we ook terugkijken op een rit en deze analyseren, zo stellen we organisaties in staat hun transportprocessen structureel te verbeteren. We laten zien in hoeverre de daadwerkelijke executie heeft afgeweken van de planning. Is dat belangrijk om te weten? Jazeker want daarmee kun je ervoor zorgen dat je de volgende keer een fout niet opnieuw maakt. Je kunt knelpunten analyseren en ervoor zorgen dat je die de volgende keer omzeilt. Zo kan men samen met ketenpartners kijken hoe de samenwerking kan verbeteren.”

“Inmiddels zijn onze oplossingen zover doorontwikkeld dat we in een nieuw stadium zijn aangekomen. Volgens analisten dekt namelijk de term ‘Control Tower’ niet meer echt de lading van wat wij bieden, maar is het beter om over een supply chain of logistiek ‘Command Center’ te spreken. Een Control Tower zou nog vooral op visibility zijn gericht en op domein specifieke systemen, terwijl je met een Command Center echt systeem ontstijgend samenwerkt en reageert op realtime data. Het zijn natuurlijk maar labels maar ik ben wel blij mee dat analistenbureaus als Gartner nu ook onderkennen wat wij doen. We zijn altijd een redelijk unieke club in de transportsector geweest waarbij het soms lastig was om te duiden wat we nu precies doen, hoe we kunnen helpen en wat ons onderscheidt van andere IT-aanbieders. Zo’n predicaat ‘Command Center’ met daarbij de uitleg van gerenommeerde experts, kan dan enorm helpen.”

Wat is de belangrijkste les die je in het afgelopen decennium hebt geleerd?

“Een hele belangrijke les die ik hier graag wil delen, is dat alles valt of staat met de kwaliteit van data. Je kunt digitaliseren tot je een ons weegt maar als de onderliggende data niet overeenkomt met de werkelijkheid, of niet compleet is, dan schiet je er helemaal niets mee op. Ik zie dit helaas nog te vaak misgaan. Dan zie je bijvoorbeeld bij een rit dat alleen wordt vastgelegd hoe laat een chauffeur is vertrokken en wanneer hij weer heeft uitgeklokt. Aan de informatie die dat oplevert, heb je feitelijk niks. Als je wilt verbeteren zul je moeten vastleggen wanneer een chauffeur ergens is gearriveerd, of hij in een file stond, hoe lang hij moest wachten tot een dok vrijkwam en ga zo maar door. Dat is de kracht van smart execution management; alle betrokken partijen zitten op één dataplatform en alles wordt gemeten. Je hebt achteraf nergens discussies over.”

“Een andere les is dat je er goed voor moet waken dat gebruikers van een dataplatform niet de verkeerde conclusies trekken. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat mensen op basis van een grafiek of een bericht totaal de verkeerde beslissingen nemen. Dan vergelijken ze bijvoorbeeld de gerealiseerde lostijden bij verschillende DC’s met elkaar, zonder dat ze beseffen dat een chauffeur bij één van die DC's altijd zijn pauze houdt. Ik vergelijk data wel eens met blok ijzer: Je kunt er alles van maken: een hoefijzer maar ook het meest verfijnde veertje voor in het allerduurste horloge. Geef je iemand een blok ijzer, een hoefijzer of een horloge veertje? Dat is eigenlijk de kunst van ons vak. Je moet iets met de data doen, er betekenis en context aan geven, voordat een gebruiker er wat mee kan.”

“Wij zijn een SaaS-bedrijf dus het leveren van data is onze kernactiviteit. We beschouwen het dus als onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat die data ook klopt en aansluit bij de klantbehoefte. Wil je een hoefijzer of een horloge veertje? Veel mensen realiseren zich dat niet, die denken: ‘Data is data en hoe moeilijk kan het zijn om deze te delen’, maar dat is echt een misverstand. Kwaliteit van data, compleetheid van data, zorgen voor de juiste selectie van data voor de juiste gebruiker, zorgen dat je de juiste analyses maakt, zorgen dat je de juiste conclusies trekt; dat is waar wij binnen Simacan heel veel tijd en energie in steken. Dat wordt soms een beetje onderschat.”

Hoe zie jij de toekomst? Welke ontwikkelingen zullen we volgens jou de komende tien jaar nog gaan zien?

“Een belangrijke ontwikkeling die ik zie - en zeer toejuich - is dat transportbedrijven en verladers nauwer met elkaar gaan samenwerken. Bedrijven werken minder met vaste vervoerders die vaste routes rijden, maar nemen dynamisch beslissingen over wie een bepaalde vracht het meest efficiënt en het meest duurzaam voor z’n rekening kan nemen. Transport zal ook steeds meer in netwerken worden georganiseerd. In het hoger marktsegment van verladers en logistieke dienstverleners zie je dat al gebeuren en ik verwacht zeker dat dit sectorbreed door gaat zetten.”
“Een andere grote ontwikkeling is de transitie naar elektrisch rijden. Nu wordt nog slechts een klein deel van transportoperaties met hybride of volledig elektrische voertuigen uitgevoerd. Maar in 2050 moet zowel het personenvervoer als de logistiek volledig emissievrij zijn. Het vakgebied smart execution management zal hierdoor nog relevanter worden, zo niet voorwaardelijk. Tijdens de uitvoering van de rit moet je namelijk continu monitoren of de State of Charge nog wel voldoende is om de rit conform planning af te ronden, en of de tijd tot de volgende rit wel genoeg is om het voertuig weer op te laden. Dit laatste hangt dan weer af van het laadvermogen dat je beschikbaar hebt. De rol van Simacan in dit toekomstig ECO-landschap is het verbinden van de wereld van de logistieke executie met de wereld van energie management. Als je het vanuit de planningscontext van het accu laden bekijkt, zijn wij de ontbrekende schakel tussen de truckfabrikanten en de energieleveranciers.”

“Mijn stip aan de horizon is een wereld met autonoom elektrische rijdende voertuigen waarin de data over voertuig locaties, zendings informatie, verkeer en andere geodata, realtime worden verwerkt om voertuigen voortdurend maximaal te benutten. Door wetenschappers wordt dat ook wel het physical internet genoemd. Dat klinkt futuristisch, en dat is het wellicht ook, maar het is wel de richting. We willen naar een duurzame maatschappij toe met zo min mogelijk overlast en verspilling van schaarse middelen. Schone, zelfrijdende trucks die ’s nachts onze winkels en DC’s komen bevoorraden zijn daarin denk ik de ultieme stap. Bij alles wat wij binnen Simacan ontwikkelen, houden we deze toekomstvisie in ons achterhoofd. Wij zijn er klaar voor.”