linkedin
blog

Simacan LINK: de stand van zaken van Simacan’s internationale waardepropositie

di | 16 feb 2021 | News

Simacan LINK: de stand van zaken van Simacan’s internationale waardepropositie

Hoe Simacan met Europese subsidie een revolutie teweegbrengt in de internationale transportwereld

Simacan startte vorig jaar, met subsidie van de Europese Unie, een ambitieus groeiprogramma genaamd Simacan LINK, de motor achter verdere internationale expansie van ons bedrijf. Doel hierbij is om een grotere rol te spelen bij de digitale transformatie waarmee verladers en vervoerders in transport en logistiek te maken hebben. Een update van de voortgang.

Bij Simacan LINK ligt de nadruk op die ontwikkelingen van het platform die een ware revolutie teweegbrengen in de bestaande informatievoorziening naar chauffeurs van transportondernemingen. Het programma voorziet in de behoefte om -samen met technologiepartners- nog meer en adequate informatie uit te wisselen: niet alleen tussen de verlader en ontvanger, maar ook naar de chauffeurs in de cabine om een veilig en efficiënt transport te garanderen.

Ons Europees project is nu, begin 2021, halverwege. Een jaar geleden werd Simacan subsidie toegekend door de Europese Unie voor het project Simacan LINK. De mantra van Europese projecten en eisen voor financiering zijn 'doe wat je belooft en bewijs wat je gedaan hebt'. Het is daarom nu tijd om de tussentijdse balans op te maken: wat hebben we inmiddels volbracht en wat verwachten we in het komende jaar te kunnen uitvoeren?

Simacan LINK, hoe het begon

Het Horizon 2020 programma van de Europese Unie is het financiële instrument van de Innovation Union, het vlaggenschip van de Europa 2020-strategie, voor waarborging van wereldwijde concurrentie. Dit instrument is bestemd voor innovatieve ondernemingen binnen het midden- en kleinbedrijf met baanbrekende concepten, die vorm kunnen geven aan nieuwe of bestaande markten in Europa, maar ook wereldwijd.

Horizon 2020 heeft tot doel om transport in Europa efficiënter en schoner te maken. De commissie heeft de waarde gezien van de Simacan propositie en deze uit 2.000 andere voorstellen geselecteerd. Simacan gebruikt de subsidie, van meer dan 2 miljoen euro, om het Simacan platform op te schalen naar een Europees Connected Transport platform. Hiermee komt efficiënt en duurzaam vervoer binnen bereik van een groeiend aantal bedrijven die dagelijks te maken hebben met kapitaalintensieve en omvangrijke, maar ook tijdskritieke transport operaties.

Met de steun van een aantal toonaangevende retailers, transportbedrijven en technologiepartners, wilde Simacan haar onderzoek en ontwikkeling van de afgelopen jaren en het Europese transport management naar een hoger plan tillen. Hierbij kunt u denken aan namen als Ahold Delhaize, Peter Appel Transport, Cornelissen Groep, TomTom, Trimble en Optimizers.
Digitale tooling die vorig jaar voorhanden was in dit proces voorzag vaak maar deels in de vraag die er in de keten is. Vaak zijn deze platformen niet, of maar deels, in staat om te integreren met andere platformen. Transportbedrijven, retailers, technologiepartners en anderen opereren echter in complexe heterogene omgevingen, waar onderlinge samenwerking en interactie met bestaande systemen een vereiste is. Het Simacan platform heeft aangetoond deze samenwerking mogelijk te kunnen maken.

Simacan LINK, een jaar later

De nadruk van het Europese project ligt op platform ontwikkelingen die de informatievoorziening op bestaande systemen in de cabine van voertuigen een revolutionaire verrijking geeft. Hier ligt namelijk een groot deel van de winst in de operatie van klanten en gebruikers van het Simacan Platform.

De volgende projectresultaten hebben tot doel het platform zodanig te innoveren, dat zowel de organisatie als de software klaar is voor schaalvergroting. We hebben daarbij beloofd:

  • Om verladers en transportbedrijven te helpen productiever te worden door ondersteuning van eCMR
  • De tijd aan boord van nieuwe klanten te verkorten door een zelfbedieningsportaal te ontwikkelen
  • Het vergroten van de naamsbekendheid van Simacan buiten Nederland 

Het uitvoeren van succesvolle pilots met partners in landen als België, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland maakt ook deel uit van de doelstellingen. Dit jaar hebben we de randvoorwaarden ontwikkeld en geïmplementeerd om dit te realiseren. Waar staan we nu en hoe gaan we volgend jaar onze voortgang op deze aspecten meten?

eCMR: de digitale vrachtbrief

Laten we beginnen met eCMR. Daarvoor hebben we besloten samen te werken met eCMR-provider Transfollow voor de eerste stappen richting ‘papier- en contactloos’ transport in fijnmazige levering binnen de retail. Partijen zijn daarbij overeengekomen hun Europese logistieke platformen voor transport executie met elkaar te verbinden. De oplossing is gebaseerd op de samenwerking van Ahold en haar partners. 

Het is een grote uitdaging geweest om de verschillende stakeholders die met deze functie te maken hebben, zoals chauffeurs, vervoerders, verladers, eCMR-aanbieders en de juridische sector, op één lijn te krijgen.
Iedereen in de toeleveringsketen wordt nu ondersteund. De chauffeur kan de eCMR laten zien; de verlader en de vervoerder kunnen de eCMR uitgeven. En wanneer een rit begint terwijl de eCMR gegevens ontbreken, wordt een uitzondering aangemaakt in de Simacan Control Tower. Op deze manier kan het snel worden opgelost.

Het feit dat onze klanten hun eigen gebruikers en accounts beheren, geeft hen flexibiliteit. Daarnaast rekent Simacan af per stop en niet per gebruiker, zoals veel andere SaaS-platformen doen.
De set van functies in de Simacan Control Tower ter ondersteuning van deze functionaliteiten wordt de 'self service portal' genoemd. Dat maakt ons blij, aangezien 50% van de tickets die door de support worden afgehandeld over gebruikersaccounts gaan. Wij willen zoveel mogelijk stakeholders betrekken in data delen en daar dus geen restricties opleggen. In dat geval is het dus ook handig als klanten zelf nieuwe accounts kunnen afgeven aan relaties, zodat deze mee kunnen kijken.

De implementatie van eCMR zal naar verwachting in het eerste en tweede kwartaal van 2021 met de POLAR Express diepvriestransport tak van Cornelissen worden getest. Dit betreft grensoverschrijdend transport tussen Italië en Polen.

Ahead in future logistics

Onze rebranding en tagline 'Ahead in the future logistics' markeerden in 2020 het begin van een Europese branding campagne. Tot nu toe zien we dat het aantal website bezoekers van buiten Nederland inderdaad toeneemt. We hebben onze communicatie uitingen veranderd van Nederlandstalig naar Engelstalig, we hebben geïnvesteerd in communicatiecapaciteit en kijken uit naar een webinar-reeks over 'Rethinking the transport supply chain'.

Het vinden van klanten en prospects buiten Nederland blijft een uitdaging. De Covid-ontwikkelingen vertragen de bedrijvigheid en onze prospects zijn erg druk bezig met het verwerken van de toegenomen vraag. Maar dat biedt zeker ook kansen. Europese verladers en vervoerders zullen bewijs willen zien dat onze oplossingen hen helpen om efficiënter te worden. Eerder dit jaar heeft Simacan Mike Exley mogen verwelkomen als U.K. Associate Country Director. Hij zal ons ondersteunen bij de uitbreiding van onze diensten op de Britse en EU-markt.

Meer weten over Horizon 2020 en Simacan LINK?

Nadere informatie over het Europese project Simacan Link, waarvoor wij subsidie hebben ontvangen van de Europese Unie, vindt u op onze website