linkedin
blog

Simacan & Open TMS: samen een brug slaan in transportmanagement voor grote en kleine transporteurs

di | 16 mrt 2021 | Simacan Solutions

Simacan & Open TMS: samen een brug slaan in transportmanagement voor grote en kleine transporteurs

Digitaal samenwerken moet voor elke transporteur toegankelijk kunnen zijn. Dat is de gemeenschappelijke mening van Simacan en Filogic, leverancier van een cloud Transport Management Systeem (TMS), die zich voornamelijk richt op het MKB. Beide bedrijven faciliteren dit op hun eigen manier. Simacan met haar Control Tower platform voor volledige transparantie tussen verladers en vervoerders en de ontwikkeling van het Open Trip Model; Filogic met de lancering van een nieuw laagdrempelig transportmanagementsysteem, het Open TMS. 

Op 18 januari jl. is de koppeling tussen het OpenTMS en het Simacan platform tot stand gekomen, waarmee het nu ook voor kleine transporteurs mogelijk is om op een laagdrempelige manier een digitale koppeling te maken met grote verladers en vervoerders voor het ontvangen en verwerken van orders. 

Verschil in niveau digitalisering

Met de toenemende vraag naar transport spelen, naast de vaak grotere contract vervoerders, de kleinere transporteurs een steeds belangrijker rol als flexibele schil in distributieprocessen. Echter, het niveauverschil in digitalisering remt het volledig benutten van deze capaciteit volledig af.

Grote opdrachtgevers verwachten steeds meer digitalisering van hun transporteurs en onderaannemers: men moet digitaal planningen kunnen ontvangen, digitaal met toegewezen voertuigen en mensen kunnen communiceren, om kunnen gaan met last-minute wijzigingen en real-time track & trace gegevens doorsturen. Dit vraagt een mate van digitalisering die relatief kostbaar en complex is en daardoor niet makkelijk voor kleine transporteurs om ad-hoc te regelen.

Samenwerking Simacan en Filogic 

Filogic richt zich met het Open TMS op de allerkleinste transportondernemingen; Simacan daarentegen werkt meer met de grote verladers en transporteurs. Partijen zijn al enige tijd met elkaar in gesprek, ook voordat er een koppeling ontstond tussen het Open TMS van Filogic en de Simacan Control Tower. En zo kwam het, door veel gemeenschappelijke ideeën en een overeenkomstige manier van software ontwikkelen, tot toch wel een heel bijzondere samenwerking. Beide organisaties bedienen tenslotte toch een totaal andere kant van de markt.

Simacan en Filogic creëren waarde in de sector met de integratie van het Open TMS en het Simacan platform door twee totaal verschillende doelgroepen eenvoudig digitaal samen te laten werken: de kleinere vervoerders met een beperkt budget voor digitalisering en de verladers en groot vervoerders die momenteel juist veel investeren in digitalisering.

Hierdoor kan het potentieel van deze grote groep kleinere transporteurs ten volle benut worden. De toenemende transportvraag wordt daarmee ingevuld zonder in te boeten op efficiëntie. Het OpenTMS is gratis tot 5 autos en biedt daarbij een chauffeursapp om track & trace informatie te delen, wat het gebruik en toegankelijkheid zeer laagdrempelig maakt.

De allerkleinste transportonderneming is nu in staat om orders van een verlader als Jumbo in het systeem te ontvangen, maar ook te verrijken met data en de gevraagde informatie over de daadwerkelijke rituitvoering zichtbaar te maken in de Control Tower van de verlader. En dat is bijzonder te noemen.

Data delen met het Open Trip Model (OTM)

Om deze uitwisseling zo makkelijk mogelijk te maken maken Simacan en Filogic gebruik van OTM, een gestandaardiseerde, uniforme taal voor het elektronisch uitwisselen van logistieke data. Dit model is ontwikkeld door Simacan en is nu als open standaard beschikbaar in de markt, ook voor kleine partijen in de transport- en logistieksector. 

Simacan en Filogic zijn blij met de gemaakte stappen en de geboden mogelijkheid voor de gehele transportsector, en niet alleen aan de bovenkant van de markt. De eerste stappen naar het Open TMS zijn gezet, vanaf deze maand kunnen de eerste kleinere transportondernemingen gebruik maken van dit nieuwe transportmanagementsysteem. 

Nadere informatie Simacan

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Open TMS voor uw transportonderneming of een demo van de Simacan Control Tower? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist