linkedin
blog

Een nieuwe kijk op supply chain, waar draait het allemaal om?

do | 15 apr 2021 | Simacan Solutions

Een nieuwe kijk op supply chain, waar draait het allemaal om?

Een overgangstraject naar continue (her)planning

Hoe kunt u de planning en de executie van een transport op elkaar laten aansluiten? En hoe kan de uitvoering van uw transport worden afgestemd op onverwachte situaties? Is het mogelijk te voorspellen wat er op de weg zal gebeuren en hier op in te spelen? Kunt u tijdens de rit nog aanpassingen doen en de planning aanpassen? 

Simacan's supply chain platform biedt op een unieke open en digitale wijze consequent inzicht in wat er op de weg gebeurt. Simacan haalt daarmee complexiteit uit de uitvoering van transport met behulp van real-time data-uitwisseling. Dit leidt tot een nauwkeuriger en betrouwbaarder geschatte aankomsttijd (ETA) en de mogelijkheid om in te grijpen waar nodig. Het stelt vervoerders en verladers in staat om continu, gedeeld inzicht te hebben in afwijkingen en calamiteiten voor geplande leveringen, rekening houdend met verkeer, last-mile informatie en veiligheidswaarschuwingen. 

Voorspelbare onzekerheid?

Het inzicht dat de Simacan Control Tower geeft zorgt voor een beter begrip van de werkelijkheid, waar op dat moment op ingespeeld kan worden. De vraag rijst dan snel: kunnen we het aantal uitzonderingen waarop ingespeeld moet worden verminderen, zonder heel veel speling in te bouwen in de planning? 

Speling inbouwen in een planning is een manier om met onzekerheid om te gaan maar zorgt voor inefficiency.  Door gebeurtenissen op te splitsen in gebeurtenissen die redelijk voorspelbaar zijn, zowel wat betreft moment van optreden als de gevolgen hiervan, en gebeurtenissen die inherent onvoorspelbaar zijn, creëer je al meer mogelijkheden om vooraf in te spelen op onzekerheden zonder inefficiënt te worden. 

Voorspelbare onzekerheden zijn een vorm van informatie die tijdens het planproces meegenomen kunnen worden. De impact van spitsdrukte op reistijden is bijvoorbeeld redelijk goed te voorspellen op basis van tijdstip en route. Hiermee kan een realistische planning gemaakt worden, waardoor de hoeveelheid afwijkingen afneemt ten opzichte van die planning waarop bijgestuurd dient te worden.

Echter, gebeurtenissen die van nature slecht voorspelbaar zijn (in optreden en gevolg, zoals ongevallen) zijn vooraf minder goed te vangen in een planning. Er zit niets anders op dan de impact van deze gebeurtenissen te minimaliseren met goede maatregelen. 

Continue herplannen is zo’n maatregel. Het klinkt complex maar maakt het mogelijk het gevolg van onvoorspelbare verstoringen tijdens de rit op te lossen. 

Wat is continue (her)planning?

Continue planning wordt ingezet, ondersteund door technologie, om een planning niet langer als een vast gegeven te beschouwen tijdens de rituitvoering, maar als een initieel plan dat continu bijgesteld wordt op basis van de werkelijke situatie. Op die manier is het mogelijk een transportonderneming op een meer agile manier te laten opereren. 

Bij continue herplanning draait alles om tussentijdse aanpassingen tijdens de uitvoering van een transport, bijvoorbeeld met behulp van on-trip data wanneer er zich afwijkingen voordoen. Met continue herplanning is het mogelijk om:

  • Impact van verstoringen te berekenen op de resterende uitvoering van het transport;
  • De ETA aan te passen (en hier de klant van op de hoogte te brengen) en de volgorde van stops of een uiteindelijke afleverlocatie te wijzigen, eventueel ook van de daaropvolgende leveringen;
  • Een intertrip mutatie uit te voeren met andere voertuigen in dezelfde regio.
Bekijk de opname van ons webinar ‘How to get 100% control on transport execution’

Bij Simacan verwachten we, evenals vele anderen in de sector, dat de planning van het vervoer meer continu zal worden. Koploper in deze overgang zal waarschijnlijk home delivery zijn. De snelheid van implementatie is sterk afhankelijk van de mate van digitalisering van de transportketen. Om dit mogelijk te maken moet je zicht hebben op en kunnen omgaan met uitzonderingen.

Wilt u meer weten over continue (her)planning en de rol die Simacan hierin kan spelen om een zo optimaal mogelijke planning te realiseren? Bekijk dan de opname van ons (Engelstalige)  webinar 'How to get 100% control on transport execution' hieronder.

Uiteraard kunt u ook direct contact met ons opnemen voor nadere informatie of een vrijblijvende demo.


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist