linkedin
blog

Transportbedrijven: versnel het innoveren & samenwerken en pak die kans!

di | 23 feb 2021 | News

Transportbedrijven: versnel het innoveren & samenwerken en pak die kans!

Golf van overnames in transport & logistiek biedt kans voor groeiversnelling


Door Robbert Minderhoud - Marketing Manager Simacan

Als een ding wel is gebleken de laatste maanden: samenwerking is de enige manier om een maatschappij, organisatie of branche beter te maken en te laten functioneren. Dat is onze gemene deler: de ontwikkelingen in de wereld, van Brexit tot CETA (het handelsverdrag met Canada), de EU- inkoop van het corona-vaccin of het op de been houden van een democratisch bestel. Samenwerking stopt niet bij de grens van een land, zo ook niet aan het einde van een parkeerterrein van een transportbedrijf. 

Wat ook niet stopt is de versnelling van digitale transformatie. Echter, de grens van adoptie door een transportondernemer is daarbij al snel in zicht als deze zich alleen maar op zijn eigen wereld richt en de kansen van samenwerking met anderen aan zich voorbij laat gaan. en voor je het weet staat alles stil.

De hang naar autonomie blijft altijd aanwezig. Gevoed door sentimenten, culturele waarden of normen van weleer zal er altijd een voedingsbodem zijn om samenwerkingsverbanden te verbreken of te veranderen in een nieuw voordeel. Dit lijkt vaak goed uit te pakken.

Een klein groepje Nexiteers riep na de jaarwisseling om het hardst dat de Brexit nu al een succes was en dat Nederland moest volgen, hoewel de impact van Brexit volgens economen desastreuze impact gaat hebben voor de economie van het eiland. Niet alleen symbolisch kwam kilometers goederenvervoer tot stilstand toen de paniek over de Britse variant van het virus, de levenslijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de grens van Frankrijk lam legde, net voor de ondertekening van de handelsovereenkomst. 

Veranderen is lastig, maar broodnodig

Disruptiveness in samenwerking legt vaak de pijn van de oude samenwerking bloot, maar verbloemt vaak de prijs van de nieuwe realiteit. Een oude situatie lijkt in eerste instantie slecht, maar ook voor het nieuwe moet moeite gedaan worden. Dat is de pijn en de prijs van de overgang, die nooit makkelijk is en niet zonder slag of stoot zal gaan.

We willen het vaak maar niet leren. De hang naar alleenheerschappij, machtsstructuren gebaseerd op totalitaire basis, gedreven door geld en belangen, steken keer op keer de kop op. Organisaties, bedrijven, maatschappijen drijven op mensen en mensen worden vaak gedreven door eigen belangen.
Toch worden we altijd teruggeworpen op samenwerkingen omdat het ecosysteem van de wereld nu eenmaal zo ontworpen is. Je kan wel een deel van de zee willen claimen voor je eigen visvangst, maar als je afzetmarkt toevallig aan de andere kant van de zee ligt zul je over moeten varen naar dat gebied of een brug moeten slaan. De wereld zit wat dat betreft nu niet anders in elkaar dan pakweg 300 jaar geleden. Die realiteit zie je vandaag de dag ook meer en meer in transport- en logistiek, maar het is dan ook bittere noodzaak. Alleen door samen te werken, ontstaat er vaak nog toekomstperspectief. 

Nieuwe samenwerkingsvormen door digitalisering

Digitale transformatie dwingt organisaties na te denken over nieuwe samenwerkingsvormen. Dat gebeurde jaren geleden voor het eerst bij ‘papieren’ organisaties zoals notarissen en financiële instellingen. De ‘grap’ is dat redelijk conservatieve sectoren als eerste om gingen. Financiële pakketten stonden vaak aan de basis van die transformatie. Het (inmiddels online) boekhoudprogramma moest gevoed worden door informatie uit vele IT-systemen uit de organisatie. Taxonomieën werden verzonnen om eenduidig data te categoriseren en uit te wisselen. 

Een wereld zonder dergelijke ordeningen en koppelingen is niet meer voor te stellen in het gehele bedrijfsleven. Maar er goed gebruik van kunnen maken heeft tijd nodig. Je kunt bijvoorbeeld als advocatenkantoor nog zo progressief zijn, je doet nog steeds zaken met aartsconservatieve organisaties als een rechtbank waar de telefax nog steeds overuren draait. Wat dat betreft zit de wereld van logistiek en transport niet heel anders in elkaar. Veranderingen hebben immers tijd nodig, maar als je het niet doet, weet je zeker dat je last gaat krijgen van het ‘boiling frog syndrom’: je wordt ingehaald door de realiteit en dat is dat de wereld om je heen sneller is veranderd dan jij. En dan sta je alleen. 

Transportondernemer: kijk eens met een andere bril naar je tent

Onlangs sprak ik een transportondernemer in de levensmiddelenindustrie. Deze ondernemer vertelde mij dat hij in een overleg zat met een wisselende samenstelling van transportondernemers. Grote gemeenschappelijke deler was dat ze allemaal kapitaalintensieve voertuigparken bezitten. Hij schetste mij een beeld van een tweedeling die steeds zichtbaarder werd. Er was een groep die het had over de assets (de vrachtwagens) en een groep die het had over de versnelling die ze willen maken op het gebied van samenwerking in digitale transformatie

Bij mij rees een pijnlijk beeld op van de lacune die ontstaat in de ontwikkelingen in de transportsector. Ter vergelijking: de grote verandering in de wereld van accountancy, die gedreven door digitale ontwikkelingen is ontstaan, leidde tot een hausse van overnames in deze wereld. De groten aten de kleinen op. Kleine kantoren met een ‘legacy’ of weinig drang tot vernieuwing kwamen alleen te staan: velen stopten hun praktijk. Ook door de toegenomen regelgeving gaven velen er de brui aan of gingen op de fles.

Eten of gegeten worden

Diezelfde dynamiek zien we nu in de wereld van transport, maar de impact is vele malen groter. Transport is een kapitaalintensieve business en de concurrentie is moordend. De regelgeving neemt eerder toe dan af onder druk van overheden: CO2-restricties, binnenstad problematiek en grensoverschrijdende regelzucht hebben het spel heel snel en voorgoed veranderd.
Een overnamegolf heeft zich inmiddels aangediend. De groten eten de kleintjes op met maar één doel: deze bedrijven transformeren om ze toekomstklaar te maken. En natuurlijk zijn dan de lijnen die ze rijden en de assets interessant, maar meer en meer wordt er gekeken of deze bedrijven op korte termijnen klaar gestoomd kunnen worden om rendabeler, digitaler en toekomstbestendiger te worden. De fusie van Peter Appel en Simon Loos tekent de contouren af van de toekomst die de wereld van transport tegemoet gaat: grote machten die kleinere machten gaan domineren. 

De vraag dringt zich dan op of je als transportbedrijf met minder grote slagkracht nog een boterham kan verdienen. Natuurlijk kan dat. Er zijn natuurlijk nog steeds mooie, krachtige niches te vinden in specialistisch goederenvervoer, maar de stekker naar de buitenwereld, naar samenwerking blijft onverminderd nodig. De molochen die gaan ontstaan in het land der vervoerders zullen het niet alleen kunnen doen. Ze hebben misschien het vermogen en de kapitaalkracht, maar ook deze partijen zullen samen moeten werken en zullen een lijntje uit gaan gooien voor samenwerking met de specialisten. 

Zij zullen dus bij de kleine transportondernemers aan de deur blijven kloppen voor samenwerking of misschien zelfs een overname van de winkel. Anders dan vroeger zullen ze niet meer geïnteresseerd zijn in uw prachtige Scania LZV of Mercedes Actros. Meer dan ooit zullen ze kijken of de bedrijfsprocessen goed geregeld zijn, de getallen kloppen en of er efficiënt samengewerkt wordt. Dit betekent dat de digitale processen op orde moeten zijn, en echt niet alleen financieel. Belangrijker is of de hele datahuishouding geordend en plug en play is. Gedreven door de verladende opdrachtgevers, op hun beurt weer gevoed door consumenten, aandeelhoudersbelangen en internationale regelgeving zullen ze toetsen of het digitale huiswerk compleet is.  

Simacan Platform ondersteunt samenwerking transportbedrijven

Zorg dat je taxonomieën en je koppelingen kloppen zodat je gereed bent om te koppelen en dit keer niet met een oplegger! Alleen dan zullen motoren blijven starten, anders dan vroeger gedreven door data en niet meer door diesel. 

Simacan ondersteunt alle betrokken partijen in de toeleveringsketen met real-time technologie. Onze toegevoegde waarde hierin is het combineren van geodata en -technologie, routering en real-time data, die we uitermate goed strategisch kunnen inzetten in de transportketens van onze klanten. Hoge volumes data en event-driven datasets vormen de kern van onze gegevensverwerking. Daarbij is alles gericht op transparantie van data en oplossingen voor gegevensuitwisseling, ondersteund door onze ISO-certificering.

Benieuwd wat het Simacan platform kan betekenen in ketensamenwerking en innovatie van transportondernemingen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvende demo.


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist