linkedin
blog

Winstmarges onder druk? Met slim gebruik van data hou je ze gezond

di | 17 mei 2022 | Simacan Solutions

Winstmarges onder druk? Met slim gebruik van data hou je ze gezond

Met het rendement voor bedrijven in de transport is het al jaren zeer slecht gesteld. Zo ligt het gemiddelde rendement van transportbedrijven al jarenlang ver onder de 5%. Dit percentage wordt gezien als een minimale winstmarge om financieel gezond te zijn, wat dus door weinigen wordt gehaald. Bij internationaal transport is de situatie nog erger en ligt het gemiddelde zelfs onder nul. Nu is zoveel mogelijk winst maken natuurlijk ook niet zaligmakend, en zeker niet duurzaam, maar een paar procentjes in de plus is toch wel gewenst en noodzakelijk om met enig vertrouwen de toekomst in te gaan. Stel je hebt 3% rendement, dan gaat dus 97% van de omzet op aan personeel, brandstof, materieel en overige zaken. Nu de kosten van brandstof de pan uit rijzen, de CAO-lonen van personeel omhoog gaan en materieel een schaars goed, en dus prijzig, is geworden, kan die schamele 3% ook zomaar verdampen … en omslaan in verlies.

Transport is commodity

Hoe komt het eigenlijk dat er in de transportsector ten opzichte van andere sectoren zo weinig winst wordt gemaakt? Het antwoord daarop is vrij eenvoudig: transport is een commodity. Het aanbod van transporteurs is immens, alleen al in Nederland zijn er meer dan 50.000, en de meeste bedrijven onderscheiden zich vrijwel niet van hun concurrenten. Opdrachtgevers hebben het voor het uitkiezen en selecteren puur op prijs. Degene die het waagt z’n prijzen te verhogen – bijvoorbeeld om de gestegen kosten te compenseren - wordt direct vervangen door een goedkopere concurrent.

Onrendabele ritten

Ook zeer inefficiënte bedrijfsprocessen bij transportbedrijven dragen bij aan de lage rendementen. Zo wordt er bijvoorbeeld op veel plekken nog met pen en papier gewerkt. Dit zorgt niet alleen voor hoge administratieve kosten, maar ook voor lange doorlooptijden en menselijke fouten die op eigen kosten hersteld moeten worden. Door gebrekkige planning worden er onrendabele ritten gereden met veel lege, onbetaalde kilometers. E-commerce heeft dit probleem de laatste jaren alleen nog maar vergroot omdat vrachten kleiner zijn geworden en orderpatronen grilliger.

Hoge brandstofkosten

Het slechte nieuws is dat de druk op winst alleen nog maar groter wordt. Het ziet er namelijk niet naar uit dat de dieselprijs ooit nog significant gaat dalen. De oorlog in Oekraïne woedt voort en fossiele brandstoffen raken nu eenmaal een keer uitgeput. De kosten van personeel zullen ook wel blijven stijgen nu er door de vergrijzing steeds minder arbeidspotentieel beschikbaar komt. En wat veel transportbedrijven zich niet realiseren is dat er ook nog een kostbare CO2-heffing aan zit te komen, die door de Europese Commissie is geïnitieerd. Dieseltrucks hebben een negatieve impact op het milieu en de vervuiler gaat betalen.

Goudmijn aan data

Gelukkig is er ook goed nieuws! Als transporteur heb je namelijk een prachtig instrument in handen waarmee je bovenstaande trend prima kunt keren, en dat instrument heet: digitalisering. Transportbedrijven zitten op een goudmijn aan data en door te digitaliseren kunnen ze die data ‘delven’ en inzetten om hun processen efficiënter te maken. Het analyseren van historische data over bijvoorbeeld rijtijden en vertragingen maakt het mogelijk veel nauwkeuriger ritten te plannen en deze te optimaliseren. Volledig papierloos werken elimineert vertragingen, leidt tot minder fouten en maakt bedrijven minder afhankelijk van schaars en duur personeel.

Hogere tarieven

Maar misschien wel het belangrijkste voordeel van slim datagebruik is dat je als transportdienstverlener de status van commodity ontstijgt. Door jouw transportdata ook aan ketenpartners ter beschikking te stellen en hier een proactieve rol in te spelen, biedt je veel meer toegevoegde dan met alleen transport. Supply chains zullen in de toekomst alleen maar verder digitaliseren en om daar deel vanuit te kunnen maken, moet ieder schakel digitaal volwassen zijn. De verwachting is dat voertuigen, magazijnen, terminals en TMS-systemen straks autonoom data met elkaar uitwisselen en – binnen zekere marges - zelf beslissingen gaan nemen. Binnen zo’n digitaal ecosysteem speel jij als transporteur een sleutelrol en, ook niet onbelangrijk, kun je andere tarieven in rekening brengen.

Sturen op batterijverbruik

En hoe zit het met duurzaamheid? Ook daarbij zijn data van belang. Door beter plannen en sneller reageren kunnen lege kilometers en onnodig CO2-emissies worden voorkomen. Wat op termijn veel meer zoden aan de dijk gaat zetten is de transitie naar elektrisch rijden. Als dat eenmaal in de transportbranche is doorgebroken– en dat gaat zeker gebeuren – worden transportdata helemaal cruciaal. Het plannen van oplaadmomenten voor de vrachtwagenaccu moet dan namelijk integraal onderdeel worden van de ritplanning. Plannen en herplannen op basis van realtime data over batterijverbruik en beschikbaarheid van laadstations wordt een kernactiviteit van transportbedrijven.

Digitale volwassenheid

Conclusie: transport is een commodity en de winstmarges van bedrijven staan onder grote druk. Doe je niks dan zal je winst verdampen en omslaan naar verlies. De redding zit in digitalisering en gebruik maken van data. Transporteurs beschikken over informatie waarmee ze de hele supply chain kunnen laten excelleren en hun eigen financiële positie flink kunnen verbeteren. Om dit te bereiken is digitaal volwassenheid een noodzakelijke stap.


Vraag een gratis demo aan

Ontdek de voordelen van Simacan voor uw organisatie. Vraag direct een gratis demonstratie aan!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist