linkedin
Simacan

Privacy verklaring

Amersfoort, juni 2021

Bij Simacan respecteren we uw privacy en doen we er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid is bedoeld om u te informeren over onze praktijken, hoe informatie wordt verzameld en gebruikt en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Onze diensten en onze website vallen onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mocht u zich niet prettig voelen bij het gebruik van uw gegevens door Simacan, vindt u dat een onderwerp niet aan de orde komt in dit privacybeleid of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op! (Zie ‘Contact ’ onderaan).

Door de website Simacan.com of het Simacan-platform te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Juridische rechtvaardiging voor het verwerken van uw gegevens

Simacan verzamelt persoonsgegevens om een aantal redenen, die hieronder worden toegelicht. In het kader van de AVG verwerkt Simacan persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, bijv. voor het verzamelen van informatie over het verkeer op onze website en voor de uitvoering van een contract, d.w.z. om te voldoen aan een contractuele overeenkomst. Als u uw persoonlijke gegevens op onze website invoert, bijv. voor het aanvragen van een demo geeft u ons wettelijk toestemming om uw gegevens te verwerken.

Welke gegevens verwerkt Simacan? En met welk doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om diensten aan u en /of uw werkgever te kunnen leveren. Met ‘verwerken’ bedoelen we het opslaan, wijzigen, verwijderen, doorsturen enzovoort. Persoonsgegevens zijn gegevens die ons iets over u vertellen of gegevens die we naar u kunnen linken, bijv. uw naam en adres en ook uw IP-adres.

 • U deelt persoonsgegevens met ons in de volgende situaties:
 • Indien u contact met ons heeft (bijvoorbeeld via onze website).
 • U gebruik maakt van een door ons geleverde dienst (bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Simacan platform voor transportmanagement).
Welke informatie we gebruiken en waarom - op onze website:

Als u onze website bezoekt, bestaat de kans dat u enkele of alle van de volgende informatie met ons deelt:

Soort informatie Waar en waarom we deze informatie gebruiken
- E-mailadres Om u producten of diensten van Simacan per e-mail aan te bieden. De informatie die we vragen, is de minimale informatie
vereist om de producten of diensten aan te bieden. We hebben bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig om u de nieuwsbrief te sturen.

- Domein
- IP adres
- Bedrijfsinformatie

We registreren het domein, het IP-adres en eventuele bedrijfsgegevens van elke bezoeker. Bedrijfsgegevens zijn afkomstig
van openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden gebruikt om te zien waar de website
in de wereld wordt gebruikt, om ons te helpen het gebruik van de website beter te begrijpen en om een beeld te krijgen
in welke segmenten onze bezoekers werken, zodat we onze service aan u kunnen verbeteren.
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- E-mailadress
- Telefoonnummer
Wanneer u informatie aanvraagt via deze website, hebben we mogelijk persoonlijke informatie van u nodig.
Als u bij ons een gratis demo aanvraagt, hebben we uw e-mailadres, voor- en achternaam, bedrijfsnaam en telefoonnummer nodig.

 

Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan Simacan de betreffende dienst niet aanbieden. Indien het nodig is dat gegevens die u met Simacan heeft gedeeld met andere / derde partijen worden gedeeld (bijvoorbeeld om een dienst aan te bieden), wordt u eerst om toestemming gevraagd
We gebruiken Leadinfo voor het herkennen van zakelijke bezoekers op onze website.

Welke gegevens we gebruiken en waarom - op het Simacan-platform:

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden gebruikt binnen het Simacan-platform. We onderscheiden 3 verschillende rollen:

 • Gebruiker van het Simacan-platform (beheerder, planner of winkelgebruiker)
 • Chauffeur in dienst van een vervoerder die gebruik maakt van het Simacan-platform
 • Een bezorger van een van onze klanten; de persoon of het huislid aan wie goederen worden geleverd
Soort informatie Waar en waarom we deze informatie gebruiken
Gebruikersgegevens:
- E-mailadres
- Voor- en achternaam
Deze informatie wordt in het Simacan-platform gebruikt om gebruikers te autoriseren. De acties en bewerkingen van elke gebruiker worden vastgelegd in een audittrail
inclusief gebruikersreferenties. Wanneer een gebruiker een opmerking aan een trip toevoegt, kunnen andere gebruikers de inloggegevens zien van de gebruiker die de opmerking heeft gemaakt.
Chauffeur locatie informatie:
- Voertuig locatie
- Stop locaties
- (Naam chauffeur)
- (Kenteken)
- (Telefoonnummer)
- (Voertuigtype)
Deze informatie toont een exacte locatie op basis van GPS-coördinaten. Dit kan een bedrijfslocatie zijn zoals een kantoor, winkel of distributiecentrum of
in het kader van het vervoermiddel de exacte locatie tijdens de reis. Optioneel kan het transportbedrijf de naam van een chauffeur specificeren,
telefoonnummer, voertuigregistratienummer en voertuigtype.
Deze informatie wordt gebruikt om de voortgang van de trip weer te geven in termen van de locatie van een transportvoertuig dat betrokken is bij het uitvoeren van een trip.
Levering klantgegevens:
- Voor- en achternaam
- Locatie informatie
- Telefoonnummer
- Afleverinstructies
Deze informatie wordt gebruikt voor thuisbezorging. Om goederen bij u thuis te bezorgen, hebben we uw naam en contactgegevens nodig.
Deze zijn zichtbaar via de adresgegevens die u opgeeft en ook via de gps-coördinaten van de bezorgwagen.
Als leverancier kunt u ervoor kiezen om extra afleverinstructies door te geven aan de betreffende vervoerder. Deze instructies
worden dan gebruikt bij het afleveren van de goederen op het gekozen adres.

 

Hoe lang bewaart Simacan deze informatie?

De tijdsduur dat informatie wordt opgeslagen, wordt de bewaartermijn genoemd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Hoe lang we uw gegevens bewaren, is afhankelijk van:

 • Het doel waarvoor wij uw gegevens bewaren
 • Hoe lang we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren

De bewaartermijn heeft betrekking op de licentieovereenkomst tussen Simacan en haar klant (de licentiehouder van het Simacan platform). De bewaartermijn loopt af wanneer de hoofdovereenkomst eindigt.

Met wie delen we informatie?

We gebruiken applicaties en services van derden om onze eigen services en activiteiten mogelijk te maken. Deze omvatten Amazon Web Services (AWS) voor hosting en Datadog voor de monitoringtools voor toepassingen en infrastructuur. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken bij het uitvoeren van hun dienstverlening, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Simacan. Simacan heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en goed beveiligd zijn.

Internationale gegevensoverdracht

Sommige van onze serviceproviders zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Uw persoonsgegevens kunnen daarom worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Simacan zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Naast onze eigen dienstverlening kunnen onze klanten gebruik maken van software van derden, zoals boordcomputers, die met behulp van onze API-diensten informatie van ons platform verzamelen. Deze externe softwareleveranciers zijn overeengekomen dat ze de AVG zullen naleven en zijn verplicht om een privacybeleid te hebben om hun gebruikers te informeren.

Hoe beveiligt Simacan uw gegevens?

We implementeren verschillende beveiligingsmethodes, regels en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens die we opslaan te beschermen. De beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om ongeautoriseerde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en onwettige vernietiging of onbedoeld verlies van de gegevens te voorkomen.
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. Deze beveiligde verbinding wordt aangegeven door een ‘slot’-symbool voor de URL in de adresbalk.
Lees hier meer over hoe Simacan informatie beveiligt.

Welke rechten heeft u over de informatie die we over u hebben?

Afhankelijk van hoe we uw gegevens verkrijgen, kunt u er bepaalde rechten op uitoefenen. Volgens de wet mag u het volgende doen met de informatie die we over u hebben:

 • Bekijken
 • Aanpassen
 • Beperken
 • Verwijderen
 • Bezwaar maken tegen de verwerking ervan
 • Ontvang de informatie op een manier die het u gemakkelijk maakt om deze aan iemand anders door te geven

De Simacan.com website
U kunt elk van de bovengenoemde rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld. Dan hebben wij altijd het volgende nodig: een kopie van een officieel identiteitsbewijs, waarbij uw foto, ID-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We zullen u dan een leesbare kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
Zie 'Contact' onderaan deze pagina voor onze contactgegevens.

Het Simacan platform
De informatie die is opgeslagen op het Simacan-platform is altijd gerelateerd aan en eigendom van de licentiehouder van het platform. We zullen elk verzoek over de verwerking van uw persoonlijke gegevens ondersteunen wanneer dit verzoek is geverifieerd en aangevraagd door de licentienemer.
Om een aanvraag in te dienen om uw rechten uit te oefenen, dient u daarom altijd contact op te nemen met de betreffende vergunninghouder (bijvoorbeeld uw werkgever).

Plichten

Simacan behoudt zich het recht voor om uw gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer Simacan dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de eigen rechten, eigendommen of veiligheid van Simacan te beschermen. We proberen altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Volgens de wetgeving van de lidstaten hebben de volgende organisaties mogelijk het recht om gegevens bij ons op te vragen:

 • De politie
 • Het ministerie van Justitie
 • Toezichthoudende autoriteiten: de Nederlandse Autoriteit Persoonsgevens en de Autoriteit Consument en Markt
 • De Belastingdienst
Nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar newsletter-subscriptions@simacan.com.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die via onze website naar uw computer, telefoon of tablet worden meegestuurd en daar worden opgeslagen. Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. Door middel van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze website beter laten functioneren en een apparaat herkennen. Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt kunt u toestemming geven om cookies te plaatsen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig om de Simacan website op een goede manier te laten functioneren. Omdat deze cookies technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken, hoeven we geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

2. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe onze website gebruikt wordt. Deze cookies stellen ons in staat om bezoekers en de herkomst van bezoekers in te zien. Deze cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.

3. Functionele cookies

Functionele cookies gebruiken we om extra functies op onze website aan te bieden. Deze cookies geven ons de mogelijkheid om de website te personaliseren om zo een verbeterde gebruikerservaring aan te bieden. Zo maken functionele cookies het mogelijk om makkelijker en sneller door onze website te navigeren.

4. Tracking cookies

Deze cookies maken het mogelijk om de resultaten van een advertentie te meten en de inhoud te personaliseren. Het inschakelen van deze cookies geeft ons toestemming om informatie over uw interesses met derden te delen. Hierdoor is het mogelijk dat sommige advertenties op andere websites worden getoond op basis van uw interesses. Deze tracking cookies kunnen ook door derde partijen worden geplaatst, zodat deze partijen bij kunnen houden welke pagina’s er bezocht worden om zo een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Cookies die door derde partijen geplaatst worden kun je verwijderen via je browserinstellingen. Meer informatie over cookies geplaatst door derde partijen vind je hier: Google, Google Analytics, Linkedin en Facebook. Meer informatie over het verwijderen van cookies? Klik hier.

Privacy policy updates

We kunnen dit privacybeleid op elk moment bijwerken. Elke keer dat er wijzigingen in dit beleid worden aangebracht, wordt de datum bovenaan het beleid herzien. We raden u aan om onze website van tijd tot tijd te bezoeken om uzelf op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

Contact

Als bovenstaande informatie op enigerlei wijze onduidelijk is, neem dan gerust contact met ons op:
security@simacan.com
+31 33 887 4000

Mocht u geen computer in uw bezit hebben, of als u ons liever geen e-mail stuurt, kunt u ons een brief sturen. Voeg een kopie van een officieel identiteitsbewijs (bijv. paspoort of rijbewijs) bij uw brief. Let op: maak op de kopie je BSN-nummer, het ID-nummer en je foto onleesbaar, ook in de rij letters en cijfers. Om fraude te voorkomen, dient u de datum op de kopie te vermelden en een korte toelichting te geven waarom u deze naar ons opstuurt.
U kunt de brief met de kopie sturen naar:

Simacan B.V.
T.a.v. Security & Privacy Officer
Valutaboulevard 16
3825 BT Amersfoort
Nederland

Uiteraard hopen wij uw privacyvragen correct en naar tevredenheid te beantwoorden, maar mocht u niet tevreden zijn met onze reactie dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.