Simacan Traffic Cast

Redigeer en publiceer realtime verkeersinformatie voor web, apps, radio en tv.


Simacan Traffic Cast versnelt de uitwisseling van relevante informatie met uw doelgroep door een zeer gebruiksvriendelijke opmaak van verkeersmeldingen. Simacan Traffic Cast combineert verkeersgegevens uit verschillende databronnen tot eenduidige en leesbare verkeersberichten. De berichten kunt u gemakkelijk bewerken en verspreiden via alle gewenste publicatiekanalen. Simacan Traffic Cast biedt verschillende filter-, selectie- en presentatiemogelijkheden die u kunt instellen per regio en kanaal.

Fundamentele verkeersinformatie

Overeenkomende meldingen over dezelfde verkeerssituatie worden gecombineerd tot een consistent tekstbericht.

Actuele flitsers

De verkeersinformatie wordt automatisch verrijkt met extra bronnen zoals realtime meldingen over flitsers.

Krachtige filters

Berichten die relevant zijn voor een specifieke doelgroep kunnen geselecteerd worden op ieder geografisch niveau.

j

Ter plekke redigeren

Redacteuren kunnen de nieuwswaarde verhogen door verkeersberichten direct in het overzicht te wijzigen.

Flexibele gebruikersrollen

In het beheer kunnen specifieke rechten voor elke gebruiker toegekend worden.

Van integratie naar publicatie

Alle aanpassingen in de berichten worden direct in de bron doorgevoerd, klaar voor export via web, radio, en tv.

Onmisbare informatie samengebracht

Verkeersinformatie uit verschillende bronnen wordt automatisch samengevoegd tot een complete lijst van filelengtes en vertragingen op snelwegen, provinciale wegen en stedelijke wegen. De combinatie van bronnen resulteert in betrouwbare berichten met een rijke informatiedichtheid en een hoge nieuwswaarde.

Eenvoudig berichten redigeren

Zonder de pagina met het berichtenoverzicht te verlaten, kunt u de tekst van de verkeersmeldingen aanpassen of zelfs nieuwe meldingen samenstellen. Alle elementen in de verkeersberichten kunt u wijzigen door een keuze te maken uit complete lijsten met opties.


Effectief filteren

U kunt filters instellen op een zelf-gedefinieerd gebied, de filelengte en de vertragingsduur zodat alleen de relevante informatie verschijnt. U kunt eenvoudig specifieke gebeurtenissen markeren voor gebruik in mediaberichten. In het gebruikersbeheer kunt u bepalen welke verkeersberichten voor een medegebruiker zichtbaar zijn.

Voordelen voor serviceproviders

v

Rijke tekstberichten

De verkeersinformatie wordt aan u verstrekt in de vorm van prettig leesbare zinnen die u vlot kunt presenteren.

Uniek door expertise

Door de berichten te verrijken met de specialistische kennis van uw experts creëert u data van unieke kwaliteit en nieuwswaarde.

Export als prioriteit

Via de rechtstreekse koppeling met uw publicatiekanalen kunt u actuele berichten in real-time naar uw afnemers doorsturen.

Voordelen voor mediaorganisaties

Regiospecifieke updates

Dankzij filtering op regio, streek of stad, bericht u uw doelgroep altijd over de allerlaatste fileontwikkelingen.

}

Accuraat informatieaanbod

U kunt altijd actuele verkeersinformatie verspreiden op basis van betrouwbare, realtime databronnen.

Drempelvrij publiceren

Dankzij de grote flexibiliteit in de exportformaten maakt u de verkeersinformatie bekend via ieder gewenst kanaal.

Gekoppelde databronnen

Simacan Traffic Cast uitproberen of nader kennismaken?

Neem contact met ons op voor een demoaccount en meer informatie!

1 + 9 =